» بهداشت و مقابله با کرونا » مانیتورینگ خدمت «ضدعفونی شهری»

مانیتورینگ خدمت «ضدعفونی شهری»

 

مانیتورینگ خدمت «ضدعفونی شهری»


از روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا در کشور ، شرکت پتروشیمی امیرکبیر با انجام اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با این ویروس  ، با هماهنگی اداره بهداشت شهرستان بندر ماهشهر و اداره ایمنی و بهداشت سازمان منطقه ویژه شرکتهای پتروشیمی ،  با ضدعفونی معابر، مبادی ورودی، ارگانها، سازمانها، پمپ بنزین ها، مدارس ، کلیه مناطق شهری و روستایی  بندر ماهشهر، بندر امام، شهرکهای طالقانی، مدنی، چمران ، بعثت و ....و حتی شهرهای رامشیر، هندیجان، امیدیه، شادگان ،  اقدامات موثری در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بعمل آورده است.
این انجام وظیفه علاوه بر محیط کار پرسنل خود بوده و راستای  همیاری با مدیریت شهری در کنترل این بحران،
صورت پذیرفته شده است.

 

نقشه روزانه

۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۳۹۹/۰۳/۱۴
۱۳۹۹/۰۳/۱۵
۱۳۹۹/۰۳/۱۶
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷  ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
 ۱۳۹۹/۰۴/۰ ۳        

 

نقشه کل نقاط از ابتدای همه‌گیری