عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوع
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مستعمل و اسقاطی خود را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ چاپ آگهی جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر– منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 – ساختمان اداری – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.
09/98 مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام عملیات برق رسانی به سیستم حفاظت کاتدیک واحد الفین مجتمع خود را، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 15/م/98 مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) در نظر دارد 500،000 کیلوگرم محصول Wax تولیدی در واحد پلی اتیلن سنگین را از طریق برگزاری مزایده عمومی با رعایت شرایط ذیل بفروش برساند.
98/08 مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزاری، نرم افزار و شبکه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 15/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت ساخت و اجرای غرفه های نمایشگاهی خود در داخل و خارج کشور نسبت به شناسایی پیماتکاران واجد صلاحیت اقدام نماید.
شماره 14/م/98 فراخوان
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات حمل و نقل تانکری مواد هیدروکربنی مایع مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
  مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) در نظر دارد، یک باب منزل ویلایی متعلق به خود در شهر تهران را مطابق مشخصات مندرج جدول زیر و از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
شماره 07/98 مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محمولات هوایی ، زمینی و دریایی مجتمع خود از گمرکات تهران ، کرج ، بندرعباس ، بندرامام خمینی و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و عقد قرارداد یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 11/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه بازسازی سالن های سرو رستوران مرکزی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
12/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محمولات هوایی ، زمینی و دریایی مجتمع خود از گمرکات تهران ، کرج ، بندرعباس ، بندرامام خمینی و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و عقد قرارداد یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
11/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر داردتعمیر ، هیدروتست و شارژ خاموش کننده های مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و عقد قرارداد یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 10/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات تعیین مکانیزم های خوردگی و لوپ بندی خطوط و تجهیزات در واحدهای BD/B1 مجتمع خود را ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره09/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیر کبیر در نظر دارد بشکه های ضایعاتی و ضایعات فلزی، پلاستیکی، چوبی و کاغذی خود که طی یکسال تولید می گردد را از طریق برگزاری مزایده عمومی و متعاقباً عقد قرارداد یکساله به فروش برساند.
شماره 06/98 مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحدهای مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 08/م/98 مناقصه