/ توسعه پایدار

توسعه پایدار

مقدمه :

سازمان بین المللی استاندارد(ISO) اتحادیه جهانی نهادهای ملی استاندارد کشورهای مختلف(سازمان های عضو ISO) می باشد.کارتهیه استاندارهای جهانی معمولا از طریق کمیته های فنی آن صورت می پذیرد. هر یک از نهادهای عضو، در صورت علاقه به موضوعی که یک کمیته فنی برای آن تشکیل شده باشد، حق دارند که در آن کمیته نماینده داشته باشند. سازمان های بین المللی، دولتی و غیردولتی نیز در همکاری با سازمان بین المللی استاندارد در این فعالیت مشارکت دارند.

ISO در خصوص کلیه موضوعات استانداردهای الکتروتکنیکی، همکاری نزدیکی با کمیسیون جهانی الکتروتکنیک(IEC) دارد.شرکت پتروشیمی امیرکبیر براساس استانداردهای ایزو از سال 84 رویکردها و بهبودهای متعددی در خصوص ایجاد ساختار فرآیندی سازمان انجام داده است. جدول ذیل سیر تحول ساختار فرآیندی شرکت را نشان می‌دهد.  


سال

اقدامات

84

طرح‌ریزی فرآیند در سه سطح مدیریتی، اصلی، پشتیبانی براساس استاندارد ISO9001 

85

طرح‌ریزی فرآیندهای یکپارچه IMS، تهیه نقشه فرآیندی و تعاملات بین فرآیندها

86و87

پروژه بهبود فرآیندها (BPI) براساس مدل پورتر، رایس، ویکلاند و APQC

88

تشکیل کمیته تدوین و بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌ها، اجرای پروژه برنامه‌ریزی استراتژیک و تهیه نقشه BSC شرکت

91

استقرار استاندارد مدیریت انرژی (ISO50001)

93

ایجاد سامانه نرم‌افزاری داشبورد مدیریتی پایش شاخص‌های کلیدی و عملکردی

95

طراحی و استقرار نرم افزار BIپس از تشکیل کمیته طرح‌ریزی و استقرار سیستم‌های مدیریت یکپارچه در سال 1384، فرایندهای شرکت در سه سطح فرایندهای مدیریتی، پشتیبانی و اصلی طرح‌ریزی گردید. همزمان با این طرح‌ریزی، تدوین فرایندهای شرکت براساس چارچوب فرایندی ISO 9001  مد نظر قرار گرفت و به منظور ایجاد چارچوب یکپارچه، سیستم‌های مدیریتی OHSAS 18001، ISO/TS 29001 و ISO 14001 نیز مستقر گردیدند که  در نهایت در سال 1385، مدل کلی فرایندهای شرکت براساس نظام مدیریتی یکپارچه IMS نهایی و شناسنامه فرایندها، نقشه فرایندی و تعاملات بین آنها تهیه گردید. اطلاعات فرایندها شامل مسئول فرایند، ورودی و خروجی فرایند، شاخص اندازه‌گیری، ارتباطات با دیگر فرایندها و غیره در شناسنامه فرایند ثبت شده است. پس از تدوین و استقرار فرایندها در شرکت، به منظور اطمینان از انطباق فعالیت‌های در حال انجام با معیارهای استانداردهای ذکر شده، ممیزی شخص ثالث انجام و گواهینامه‌های ایزو توسط شرکت دریافت گردید که در دوره‌های بعد تمدید گردیدند. علاوه بر سیستم‌های مستقر شده فوق، در سال 1391 استاندارد ISO 50001 (سیستم مدیریت انرژی) نیز پیاده‌سازی و مستقر شده است. با ممیزی‌ها و عارضه‌یابی‌های داخلی انجام شده طی سال‌های 86 و 87  و توجه به روند خصوصی شدن شرکت و لزوم حضور پررنگ در بازار رقابت بین‌الملل و نیازهای جدید ایجاد شده در بعضی از فعالیت‌ها مانند فرایندهای فروش (که تا قبل از آن برون سپاری شده بود)، به منظور بازنگری در فرایندهای شرکت پروژه‌ای تحت عنوان « بهبود فرایندهای سازمان BPI» براساس مدل‌های پورتر، رایس و ویکلاند و الگوبرداری از چارچوب جدید فرایندی APQC و استفاده از استاندارد COBIT901 با محوریت واحد تضمین کیفیت تعریف و اجرا گردید.در این پروژه که در سطح صنایع پتروشیمی برای اولین بار انجام می‌شد، از تکنیک‌های مختلف جهت بهبود فرایند استفاده شد که شامل: نمودار سلسله مراتبی PHD، نمودار زمینه جهت دسته‌بندی و مدل‌سازی فرایندها، نمودار گردش کار Work Flow جهت سطح تفصیلی فرایندها و دستورالعمل‌ها. شکل (5-الف-1) مدل کلی ساختار فرآیندی پتروشیمی امیرکبیر را نشان می‌دهد.  

 

استانداردهای مدیریتی کسب شده توسط شرکت : 

  • سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردISO 9001:2015
  • سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردصنایع نفت، گاز و پتروشیمیISO/TS 29001:2010
  • سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2015
  •  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ISO 45001 : 2018
  • سیستم مدیریت یکپارچه ایمنی بهداشت و محیط زیستHSE-MS
  • سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018
  • سیستم مدیریت ریسک ISO 31000:2018  ( در حال استقرار )
  • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO / IEC 27001:2013  ( در حال استقرار )


علاوه بر استانداردهای مدیریتی کسب شده فوق ، شرکت پتروشیمی امیرکبیر جهت تطابق میزان کیفیت محصولات خود اقدام به دریافت گواهینامه های کیفیت محصول بشرح ذیل نموده است : 


  • تائیدیه شرکت Pira  از کشور انگلستان در زمینهFood Grade برای محصولاتHDPE وLLPDE به منظور استفاده در صنایع غذائی
  • گواهینامه PE100 جهت محصول پلی اتیلن سنگین واحد

توسعه پایدار