/ توسعه پایدار / HSE / بهداشت و سلامت کارکنان

بهداشت

واحد بهداشت پتروشیمی امیرکبیر در سه زمینه بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و تغذیه با جذب کارشناسان مرتبط با هر زمینه مشغول فعالیت میباشد. اهم دستاوردها و فعالیتهای آن به شرح ذیل می باشد.

 

دستاوردها:
 •     دریافت لوح تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اهواز سال 1395
 •     دریافت  لوح تقدیر از بهداری و بهداشت صنعت نفت به علت تعامل و همکاری در پوشش معاینات  در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷
 •     تعیین تکلیف کل محدودیت های شغلی کارکنان رسمی و پیمانکار 
 •     دریافت لوح تقدیر از شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت برگزاری جشنواره سلامت در سال۱۳۸۹
 •     دریافت لوح تقدیر از معاونت بهداشتی دانشگاه آبادان به عنوان بهداشت حرفه ای نمونه در سال۱۳۹۳
 •     دریافت لوح رستوران دوستدار سلامت از مرکز بهداشت شهرستان ماهشهر در سال۱۳۹۳
 •     پوشش صد در صد معاینات شغلی پرسنل رسمی و پیمانکار و عدم وجود بیماری های شغلی تاکنون
 •     دریافت لوح سپاس از فرمانداری شهرستان بندرماهشهر در برگزاری مناسبت های هفته سلامت سال 1397
 
پروژه ها و فعالیت های مهم:

 •     اندازه گیری  و ارزیابی آلاینده های  زیان آور محیط کار و شناسایی موارد نامطلوب در هر زمینه
 •     طراحی و نصب  8 نوع سایلنسر جهت کاهش صدا بر روی تجهیزات
 •     نمونه برداری و آنالیز مواد شیمیایی  توسط آزمایشگاه مجتمع
 •     مجهز نمودن واحد بهداشت به کلیه دستگاههای اندازه گیری آلاینده های محیط کار شامل صدا سنج، نور سنج، انواع پمپ های نمونه برداری هوا، دستگاه ارزیابی استرس حرارتی و.........
 •     بررسی شاخص های بیولوژیکی جهت پرسنل در معرض بنزن
 •     انجام معاینات خاص  جیوه جهت پرسنلی که به نحوی با جیوه در ارتباط  می باشند.
 •      نصب 100 دستگاه تصفیه آب و 24 دستگاه یخ ساز در مجتمع جهت تامین آب  آشامیدنی کارکنان
 •     عقد قرارداد با آزمایشگاه معتمد جهت نمونه برداری مواد غذایی جهت نظارت بیشتر بر بهداشت و عملکرد پیمانکار تهیه و طبخ مواد غذایی
 •      ارزیابی ریسک مواد شیمیایی و اولویت بندی موادی که بیشترین ریسک را در مجتمع داشته و ارزیابی روزانه جهت تست مواد مذکور در مجتمع
 •     انجام برنامه حفاظت تنفسی و تهیه طول عمر جهت کارتریج ماسک ها و تدوین برنامه جهت تعویض آنها و ساخت دستگاه جهت تست فیلتر ها جهت اطمینان از عملکرد کارتریج ها
 •     خرید ۷۰۰ عدد ماسک تمام صورت و ۲۰۰ عدد ماسک نیم صورت جهت کارکنان
 •     انجام  انجام سه پروژه  افزایش منبع روشنایی جهت بهبود روشنایی در آزمایشگاههای الفین، LD و سایت  LLD  و تعریف پروژه جهت بهبود روشنایی در سایت های صنعتی و انبار قطعات که در حال انجام می باشد.
 •     ارزیابی ریسک مخاطرات بهداشت حرفه ای و اولویت بندی ریسک های بهداشت و برنامه ریزی جهت  کاهش ریسک های غیر قابل قبول
 •     برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، کتبی و مسابقات آشپزی به مناسبت های مختلف بهداشت جهت ارتقا سطح فرهنگ بهداشت در بین خانواده ها
 •     نظارت بر خرید وسایل استحفاظی همچون ماسک و گوشی با توجه به آلاینده های محیط کار جهت استفاده کارکنان  در مجتمع
 •     برگزاری سمینارهای آموزشی  با استفاده از اساتید مجرب و برتر کشور و ارائه آموزشهای لازم توسط کارشناسان داخلی
 •     بازسازی محل طبخ و سرو غذای کارکنان
 •