/ توسعه پایدار / HSE / پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل

پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
در راستای مصونیت سازی و کاهش آسیب پذیری ناشی از تهدیدات داخلی و خارجی و ایمن سازی تاسیسات صنعت پتروشیمی کشور، امور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال ۱۳۸۹ تشکیل گردید. 
از آنجائیکه مجموعه اقدامات غیر نظامی بمنظور افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات در قالب فعالیتهای پدافند غیر عامل تعریف می گردد این شرکت در گام نخست اقدام به شناسایی و ارزیابی واحدهای مجتمع از منظر حیاتی، حساس و مهم بودن آنها نموده است که مهمترین اهداف این کار، پیاده سازی الزامات و مصوبات پدافندغیرعامل در مجتمع و  متناسب با ماهیت و وضعیت هر واحد/ اداره بوده است .
 

 

رویکردهای پدافند غیر عامل صنعت پتروشیمی :
 • پدافند سایبری
 • پدافند شیمیایی
 • پدافند زیستی (بیولوژیکی)
 • پدافند فنی و مهندسی
 • پدافند پرتوی (رادیو اکتیو)
 • پدافند اقتصادی
 • آمادگی در برابر تهدیدات
 •  

   

آثار و نتایج پدافند غیر عامل :
 • کاهش آسیب پذیری
 • افرایش پایداری ملی
 • دفاع در برابر تهدیدات
 • تسهیل مدیریت بحران
 • ایجاد تعامل ملی در شرایط اضطراری
 • تولید بازدارندگی دفاعی
 • تولید قدرت تداوم و تولید اقلام ضروری

 

اهداف و برنامه های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران صنعت پتروشیمی عبارتند از:
 •     ارتقاء دانش و توانمندی مدیران و کارشناسان با برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزش عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
 •     تشکیل کمیته مدیریت بحران در مجتمع
 •     تشکیل ساختار سازمانی و شرح وظایف امور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در مجتمع
 •     لحاظ نمودن موضوعات پدافند غیر عامل در وظایف واحدهای عملیاتی
 •     سطح بندی و طبقه بندی تاسیسات مجتمع از منظر ملاحظات پدافند غیر عامل
 •     پیاده سازی الزامات پدافند غیر عامل و مدیریت بحران 
 •     برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مانورهای سراسری پدافند غیر عامل
 •     انجام مطالعات مفهومی و پایه پدافند غیر عامل در مجتمع 
 •     بررسی وضعیت پایداری شبکه های اداری و صنعتی از منظر پدافند غیر عامل حوزه سایبر
 •     برنامه ریزی و نظارت بر مطالعات مفهومی پدافندغیرعامل و مدیریت بحران 
 •     تدوین الزامات و دستورالعملهای پدافندغیرعامل و مدیریت بحران 
 •     تدوین و ابلاغ بخشنامه در حوزه مدیریت ICT به منظور مقابله با تهدیدات بدافزاری
 •     برگزاری و حمایت از همایش و رویداد در حوزه های مختلف پدافندغیرعامل و مدیریت بحران در چارچوب ضوابط و مقررات
 •     فرهنگ سازی و نهادینه نمودن مقوله پدافند غیرعامل با تهیه و ارسال مطالب آموزشی بصورت برشورهای الکترونیکی و کاغذی در زمینه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
 •