» توسعه پایدار » HSE » پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل

پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
در راستای مصونیت سازی و کاهش آسیب پذیری ناشی از تهدیدات داخلی و خارجی و ایمن سازی تاسیسات صنعت پتروشیمی کشور، امور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال ۱۳۸۹ تشکیل گردید. از آنجائیکه مجموعه اقدامات غیر نظامی بمنظور افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات در قالب فعالیتهای پدافند غیر عامل تعریف می گردد این شرکت در گام نخست اقدام به طبقه بندی مجتمع های پتروشیمی از منظر حیاتی، حساس و مهم بودن آنها نموده است که مهمترین اهداف این کار، پیاده سازی الزامات و مصوبات پدافندغیرعامل در شرکتهای تولیدی و پروژه های صنعت پتروشیمی  متناسب با ماهیت و وضعیت هر شرکت بوده است .
رویکردهای پدافند غیر عامل صنعت پتروشیمی :
 • پدافند سایبری
 • پدافند شیمیایی
 • پدافند زیستی (بیولوژیکی)
 • پدافند فنی و مهندسی
 • پدافند پرتوی (رادیو اکتیو)
 • پدافند اقتصادی
 • آمادگی در برابر تهدیدات
آثار و نتایج پدافند غیر عامل :
 • کاهش آسیب پذیری
 • افرایش پایداری ملی
 • دفاع در برابر تهدیدات
 • تسهیل مدیریت بحران
 • ایجاد تعامل ملی در شرایط اضطراری
 • تولید بازدارندگی دفاعی
 • تولید قدرت تداوم و تولید اقلام ضروری
اهداف و برنامه های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران صنعت پتروشیمی عبارتند از:
 • ارتقاء دانش و توانمندی مدیران و کارشناسان با برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزش عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
 • تشکیل کمیته های مدیریت بحران در شرکتهای پتروشیمی
 • تشکیل ساختار سازمانی و شرح وظایف امور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکتهای پتروشیمی
 • لحاظ نمودن موضوعات پدافند غیر عامل در وظایف شرکتهای  پتروشیمی خصوصی و نیمه خصوصی کشور
 • سطح بندی و طبقه بندی تاسیسات و مجتمع های پتروشیمی از منظر ملاحظات پدافند غیر عامل
 • پیاده سازی الزامات پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکتهای پتروشیمی
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مانورهای سراسری پدافند غیر عامل
 • تدوین سند راهبردی پدافند غیر عامل صنعت پتروشیمی
 • انجام مطالعات مفهومی و پایه پدافند غیر عامل در مجتمع های پتروشیمی
 • بررسی وضعیت پایداری شبکه های اداری و صنعتی از منظر پدافند غیر عامل حوزه سایبر
 • بررسی و تهیه طرح پدافند شیمیایی صنعت پتروشیمی کشور
 • برنامه ریزی و اجرای مطالعات مکان یابی از منظر ملاحظات پدافند غیرعامل مناطق برای احداث صنایع پتروشیمی
 • برنامه ریزی و نظارت بر مطالعات مفهومی پدافندغیرعامل و مدیریت بحران شرکتهای پتروشیمی
 • تدوین الزامات و دستورالعملهای پدافندغیرعامل و مدیریت بحران صنعت پتروشیمی
 • تدوین و ابلاغ الزامات پدافند غیرعامل برای صنایع تکمیلی در حال احداث در مناطق ویژه
 • تدوین و ابلاغ بخشنامه در حوزه مدیریت ICT به منظور مقابله با تهدیدات بدافزاری
 • برگزاری و حمایت از همایش و رویداد در حوزه های مختلف پدافندغیرعامل و مدیریت بحران در چارچوب ضوابط و مقررات
 • انجام بازدید و اجرای برنامه های ممیزی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
 • فرهنگ سازی و نهادینه نمودن مقوله پدافند غیرعامل با تهیه و ارسال مطالب آموزشی بصورت برشورهای الکترونیکی و کاغذی در زمینه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
 • بررسی امکان ایجاد اورژانس شیمیایی در مناطق عسلویه و ماهشهر