» توسعه پایدار » HSE » ایمنی و آتش‌نشانی

ایمنی

نظام مدیریت HSE در پتروشیمی امیر کبیر بر این باور است که بر مبنای علم و مدل مدیریتی تایید شده در سازمانهای معتبر جهانی می بایست حرکت نماید که در این راستا استاندارد HSE-MS بصورت فرایندی تعریف شده است.
 
دستاوردها
 • نهادینه کردن روش تجزیه و تحلیل حوادث با الگو برداری از روش ICE BERG و تهیه و تدوین کتاب از نتایج حاصله از آن.
 •  شناسائی نقاط ضعف در الگو های ذهنی حاکم در پتروشیمی امیرکبیر و ارزیابی آن و تهیه و تنظیم بسته های آموزشی جهت گروه های پر مخاطره تعیین شده.
 • استقرار نظام مدیریت HSE سیستم مدیریت یکپارچه ایمنی بهداشت محیط زیست بر اساس استاندارد HSE.MS
 • دریافت لوح تقدیر از سازمان منطقه ویژه اقتصادی به مناسبت 7 مهر روز ایمنی و آتش نشانی سال ۱۳۹۰
 • دریافت لوح تقدیر از سومین همایش سراسری مدیران و متخصصان HSE وزارت نفت جهت ارائه مقاله سال ۱۳۸۹.
 • دریافت لوح تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت همکاری در طرح تحقیقاتی بررسی نظام‌های نوبت‌کاری و پیشنهاد نظام مناسب در سال ۱۳۸۸.
 • دریافت لوح تقدیر از بهداری و بهداشت صنعت نفت به علت تعامل و همکاری در انجام معاینات دوره ای و پوشش ۱۰۰درصد معاینات شغلی در سال ۱۳۸۸.
 • دریافت لوح تقدیر از سازمان منطقه ویژه اقتصادی و بهداری و بهداشت صنعت نفت به عنوان بهداشت حرفه ای نمونه جهت پوششش ۱۰۰ درصد معاینات شغلی و بهبود شاخص‌های بهداشتی و عدم وجود بیماری های شغلی در سال ۱۳۸۹.
 • دریافت لوح تقدیر از شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت برگزاری جشنواره سلامت در سال ۱۳۸۹.
 • دریافت گواهینامه صنعتی سبز از سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۸۷.
 • دریافت لوح تقدیر از اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان جهت شرکت در نمایشگاه تخصصی محیط زیست.
 • دریافت لوح تقدیر از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان حفاظت محیط زیست جهت شرکت در اولین همایش محیط زیست صنعت و توسعه پایدار در سال ۱۳۸۶
 • دریافت تندیس نقره ای از پنجمین جشنواره اقتصاد سبز در سال۱۳۸۷
 • ثبت رکورد ۲۱۲۶۶۰۴۴ نفر ساعت بدون آتش سوزی. 
 • ثبت رکورد ۷۶۶۸۲۱۷ نفر ساعت بدون حادثه.