/ توسعه پایدار / HSE / ایمنی و آتش‌نشانی

ایمنی و آتش نشانی

نظام مدیریت HSE در پتروشیمی امیرکبیر بر این باور است که بر مبنای علم و مدل مدیریتی تایید شده در سازمانهای معتبر جهانی می بایست حرکت نماید که در این راستا استاندارد HSE-MS بصورت فرایندی تعریف شده است.
 
دستاوردها :
  • نهادینه کردن روش تجزیه و تحلیل حوادث با الگو برداری از روش ICE BERG و تهیه و تدوین کتاب از نتایج حاصله از آن.
  • شناسایی نقاط ضعف در الگوهای ذهنی حاکم در پتروشیمی امیرکبیر و ارزیابی آن و تهیه و تنظیم بسته های آموزشی جهت گروه های پر مخاطره تعیین شده.
  • استقرار نظام مدیریت HSE سیستم مدیریت یکپارچه ایمنی بهداشت محیط زیست بر اساس استاندارد HSE.MS 
  • دریافت لوح تقدیر از سازمان منطقه ویژه اقتصادی به مناسبت 7مهر روز ایمنی و آتش نشانی سال 1390
  • دریافت لوح تقدیر از سومین همایش سراسری مدیران و متخصصان HSE وزارت نفت جهت ارائه مقاله سال 1389.
  • دریافت لوح تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت همکاری در طرح تحقیقاتی بررسی نظام های نوبت کاری و پیشنهاد نظام مناسب در سال1388
  • ثبت رکورد10615325 نفر ساعت بدون آتش سوزی.
  • ثبت رکورد 10950995نفر ساعت بدون حادثه.