» توسعه پایدار » نظام مدیریت » مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

باتوجه به شرایط بازار رقابتی امروزی استفاده حداکثری از منابع سازمانی در راستای اهداف از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد تا حدی که می­توان به این نکته اشاره نمود که تمامی مدلهای بهبود سازمانی با محوریت این موضوع تهیه و تدوین گردیده است. در این راستا یکی از راهکارها و متدولوژی­های ارائه شده مدیریت ریسک می­باشد که تمرکز اصلی آن شرایط عدم قطعی و مدیریت آن است.
 
مدیریت ریسک در برگیرنده ی فرآیندهای برنامه ریزی، شناسایی، تحلیل، برنامه ریزی واکنش و کنترل ریسک یک پروژه / سازمان می باشد.
 
اهداف مدیریت ریسک عبارتند: از افزایش احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب و کاهش احتمال و تأثیر رویدادهای نامطلوب پروژه / سازمان
 
·برنامه ریزی مدیریت ریسک: فرآیند تعریف چگونگی انجام فعالیت های مدیریت ریسک یک پروژه / سازمان
·شناسایی ریسک : فرآیند تعیین ریسک هایی که ممکن است بر پروژه / سازمان اثر بگذارند و مستند سازی ویژگی های آن ها
·اجرای تحلیل کیفی ریسک: فرآیند اولویت بندی ریسک ها برای تحلیل یا اقدام بیش تر از طریق سنجش و تلفیق احتمال وقوع و تأثیر آن ها.
·اجرای تحلیل کمی ریسک : فرآیند تحلیل عددی اثر ریسک های شناسایی شده بر اهداف کل پروژه / سازمان.
·برنامه ریزی واکنش به ریسک: فرآیند اتخاذ گزینه ها و اقدام هایی جهت افزایش فرصت ها و کاهش تهدیدها بر اهداف پروژه / سازمان.
·کنترل و نظارت ریسک: فرآیند اجرای برنامه های واکنش ریسک، پیگیری ریسک های شناسایی شده، نظارت بر ریسک های باقی مانده شناسایی ریسک های جدید و ارزیابی اثر بخشی فرآیند ریسک در سراسر چرخه ی حیات پروژه / سازمان.
 

مدیریت ریسک

 

در این راستا شرکت پتروشیمی امیر کبیر جهت اجرایی نمودن مدیریت ریسک با مدل ایزو 31000 اقدام نمود و با بکارگیری شرکت مشاور مراحل ذیل را طی نمود:
 
برگزاری دوره های آموزشی ایزو 31000
آشنایی با مفاهیم، مدل و فرآیند مدیریت ریسک
برگزاری کارگاههای اجرای فرآیند مدیریت ریسک با حضور واحدهای مختلف سازمانی
برگزاری جلسات داخلی نهایی سازی رویه های داخلی مدیریت ریسک
برگزاری جلسات کمیته مدیریت ریسک با حضور مدیران ارشد سازمان
لازم بذکر است تمامی اقدامات انجام شده بر اساس سه قسمت اصلی مدل انجام گردید:
 
اصول مدل ایزو 31000
چارچوب مدل ایزو 31000
فرآیند مدل ایزو 31000
در خصوص بند 1 تمامی موارد مورد تاکید مدل در خط مشی و نظامنامه لحاظ و در جلسات آموزشی تشریح گردید.
 
در قسمت چارچوب مدل ایزو 31000 با استفاده از رویه های و دستورالعملهای ارائه شده مکانیزمی جهت مدیریت ریسک با انطباق بر شرایط و ضوابط داخلی سازمان ارائه گردید که شامل 3 دستورالعمل داخلی می باشد
 
دستورالعمل شناسایی ریسک
دستورالعمل تحلیل ریسک
دستوالعمل پاسخ و کنترل ریسک
و کلیه الزامات و روشهای درون سازمانی با اخذ نظرات مدیران ارشد سازمان در مکانیزمهای مدیریت ریسک لحاظ گردید. لازم بذکر است مستندات تهیه شده بر اساس مطالعات تطبیقی انجام شده الگوی منحصر بفردی در صنعت پتروشیمی کشور می باشد. این موضوع بر اساس اخذ اطلاعات از شرکتهای فعال در حوزه پتروشیمی قابل صحه گذاری می باشد(به عنوان مثال جدول تحلیل ریسک)
 
نهایتا اجرای مدیریت ریسک بر اساس مدل ارائه شده انجام شد، که با توجه به برگزاری کارگاههای اجرایی به همراه جلسات آموزشی و تکمیل گام به گام risk register، توسط واحدهای سازمانی و بر اساس دستورالعملهای ارائه شده این قسمت از مدل نیز اجرایی گردید و به پیوست مراحل آن نشان داده شده است.
 
جهت انجام کلیه مراحل فوق اقدامات ذیل به اختصار انجام گردیده است:
 
1- طرح ریزی کمیته اسقرار مدیریت ریسک
 
2- معرفی نمایندگان اجرایی پروزه
 
3- برگزاری جلسات کارگاهی- آموزشی متعدد
 
4- تعریف و شناسایی ریسکهای سازمانی در فرم RISK REGISTER
 
5- برگزاری جلسات آموزشی مدیریت ریسک شامل نحوه شناسایی ریسک، تحلیل کیفی و کمی ریسک، نحوه پاسخ و کنترل ریسکهای سازمان
 
6- تکمیل فرم RISK REGISTER
 
در پایان باید گفت ، آنچه سازمانهای موفق از آن بهره مندند بی شک توسعه برنامه ریزی شده و مبتنی بر دوره عمر و بلوغ سازمان است. لذا برنامه اجرای مدیریت ریسک می­بایست براساس شرایط موجود سازمان و زیر ساختها طراحی گردد تا بتواند با نهادینه نمودن سیستم­ به عنوان مزیت رقابتی موضوعیت یابد. لذا جهت دستیابی حداکثری به اهداف، بقا در دنیای رقابتی، ایجاد مزیت رقابتی جهت توسعه پایدار، بالابردن حاشیه سود و بهره مندی از منافع مادی کوتاه و بلند مدت بکارگیری مدیریت ریسک اجتناب ناپذیر است و امید است با تداوم اجرایی نمودن مدیریت ریسک در سالهای آتی از نتایج پایدار آن بهره مند گردیم.