تقدیر رئیس کل بانک مرکزی از پتروشیمی امیرکبیر به دلیل انجام تعهدات ارزی

تقدیر رئیس کل بانک مرکزی از پتروشیمی امیرکبیر به دلیل انجام تعهدات ارزی شرکت پتروشیمی امیرکبیر به دلیل ایفای تعهدات خود در بازگشت ارز به کشور توانست در میان 50 صادرکننده نمونه ای قرار بگیرد که از سوی رییس کل بانک مرکزی مورد تقدیر قرار گرفتند. عکاس: روابط عمومی
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -2

تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -2

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -4

تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -4

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -3

تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -3

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.