بیانیه چشم انداز

 

 پتروشیمی امیرکبیر یکی از سه شرکت برتر و سود آور صنعت پلی اتیلن کشور در افق 1404 با رویکرد توسعه ی پایدار

بیانیه ماموریت

 

ما تولیدکننده محصولات و مواد اولیه پلی الفینی در بازارهای داخلی و بین المللی هستیم و در این مسیر به ارتقای سطح رضایت ذی‌نفعان از طریق:

سودآوری پایدار و توسعه زنجیره ارزش با ورود به صنایع پایین دستی و مدیریت بهینه منابع و انرژی، توسعه سطح کیفی محصولات و خدمات متعهد و در اجرای مسؤلیت‌های اجتماعی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت زندگی در سطح جامعه، رعایت الزامات ایمنی، بهداشتی و محیط زیست اعتقاد قلبی داریم.  

 
ارزش ها 

ارزش ها

استراتژی های کلی شرکت پتروشیمی امیرکبیر

 

 

تولید اقتصادی ،

 تقویت زیرساخت ها و قابلیت های سازمان و

 توسعه پایدار

 

اهداف کلان

 

- بیشینه کردن بازده حقوق صاحبان سهام

- سود آوری پایدار

- افزایش رضایتمندی ذینفعان

- افزایش کارائی دارائی ها

- رشد درآمدهای عملیاتی

- تقویت برند سازمان

- افزایش خلاقیت و نوآوری

- افزایش سطح دانش و مهارتهای کارکنان

- ارتقای سطح حاکمیت سازمانی

- پایبندی به الزامات زیست محیطی

 

 

استراتژی های کلان

  •  تحقق ظرفیت و استمرار تولید
  •  توسعه بازار و محصول
  •  تقویت زنجیره تامین
  •  تکمیل و تقویت زنجیره ارزش
  •  ارتقای متوازن در مسیر توسعه پایدار
  • توسعه و ارتقاء قابلیت های سازمان