بیانیه چشم انداز

 

پتروشیمی امیرکبیر در افق ۱۴۰۰ سازمانی است با اندیشه ایرانی اسلامی و تعهد به سرآمدی در صنعت پلی اتیلن کشور.
 
بیانیه ماموریت

 

ما تولیدکننده محصولات و مواد اولیه پلی الفینی با هدف ایجاد ارزش افزوده با ورود به صنایع پایین دستی در بازارهای داخلی و بین المللی هستیم و در این مسیر به ارتقای سطح رضایت مندی ذی نفعان ازطریق سودآوری پایدار، مدیریت بهینه منابع، توسعه سطح کیفی محصولات و خدمات، بهبود کیفیت زندگی، رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست با اعتقاد قلبی عمل می کنیم.
 
ارزش ها 

ارزش ها

استراتژی های کلی شرکت پتروشیمی امیرکبیر

 

 

تولید اقتصادی ،

 تقویت زیرساخت ها و قابلیت های سازمان و

 توسعه پایدار

 

 

استراتژی کلی

هدف/ تم استراتژیک

1.  تحقق ظرفیت اسمی ، توسعه ظرفیت های تولیدی و استمرار تولید اقتصادی با تامین پایدار خوراک

·      رشد درآمد عملیاتی

·      افزایش کارائی دارائی ها

·      بیشینه کردن بازده حقوق صاحبان سهام

·      سود آوری پایدار

·      مدیریت پروژه های توسعه ای

·      تولید پایدار و ایمن

·      تامین پایدار خوراک

2.   توسعه سهم بازار ، محصول و ارتقاء فعالیتهای بازیابی

·      توسعه روابط با مشتری

·      کیفیت پایدار

·      تحویل به موقع

·      توسعه فعالیت های بازاریابی

·      کاهش شکاف تکنولوژی

·      تولید منطبق با نیاز بازار

·      خدمات پس از فروش

·      مدیریت عرضه و تحویل محصول

·      توسعه بازار

·      توسعه و تنوع سبد محصولات

·      توسعه و تقویت برند

3.   چابک سازی و توانمندسازی زنجیره تامین

·      رشد درآمد عملیاتی

·      افزایش کارائی دارائی ها

·      تولید پایدار و ایمن

·      مدیریت بهینه تامین کالا و مواد

·      تامین پایدار خوراک

4.    تقویت زیرساخت ها ، ارتقاء فن آوری ها و یکپارچه سازی فرآیندهای سازمان

·      افزایش کارائی دارائی ها

·      یکپارچه سازی و چابک سازی فرآیندها (ERP)

·      کاهش شکاف تکنولوژی

·      مدیریت امنیت داده ها و فرایندها

5.   تکمیل و تقویت زنجیره ارزش وسرمایه گذاری در طرح های جدید

·      رشد درآمد عملیاتی

·      بهبود ساختار هزینه ها

·      مدیریت بهینه منابع و انرژی

·      افزایش کارائی دارائی ها

·      بیشینه کردن بازده حقوق صاحبان سهام

·      سود آوری پایدار

·      مدیریت پروژه های توسعه ای

6.   ایجاد ارزش افزوده از محل توسعه منابع انسانی وقابلیت های سازمان

·      ترویج و تقویت خلاقیت و نوآوری

·      بهبود رضایت کارکنان

·      توسعه دانش و مهارت کارکنان

·      بهبود فرهنگ سازمانی

·      افزایش سطح ایمنی محیط کار و سلامت کارکنان

·      توسعه شایستگی کارکنان کلیدی

7.    ارتقاء متوازن جایگاه سازمان در مسیر توسعه پایدار

·      تقویت مکانیزم های حاکمیت سازمانی

·      توسعه وارتباط و افزایش مسئولیت پذیری نسبت به ذینفعان

·      پایبندی به الزامات زیست محیطی

·      افزایش سطح ایمنی محیط کار و سلامت کارکنان

·      مدیریت ریسک