منشور اخلاقی

اینجانب و همکارانم در شرکت پتروشیمی امیرکبیر در پیشگاه خداوند منان با خود عهد می بندیم  که در راستای تحقق چشم انداز و دستیابی به ارزشهای بنیادین شرکت ، ضمن رعایت اصول اخلاقی و پایبندی به اخلاق حرفه ای  و کرامت انسانی ، تلاش نماییم که با بهره گیری صحیح و بهینه از سرمایه های شرکت ، تعهد خود را به ارزشهای سازمان نشان دهیم در همین راستا :
 
  •  در اتخاذ و اجرای تصمیمات شرکت  مطابق با اصول ایمنی ، بهداشت و محیط زیست عمل نموده  و از بروز عواملی که محیط کارمان را به خطر می اندازد جلوگیری می کنیم
  •  همواره در محل کار خود ، ضمن حفظ آراستگی ، رعایت شعائر دینی و اسلامی  از انجام هر گونه اقدامی در خصوص لطمه زدن به اموال ، شهرت و اعتبار سازمان و دیگران خودداری می کنیم
  • پایبندی خود را به ارزشهای بنیادین شرکت شامل امیدواری به پیشرفت ، مثبت اندیشی ، یادگیری مستمر ، رشد خلاقیت و نوآوری ، کرامت انسانی ، بهبود مستمر ، یکرنگی و همدلی ، روحیه کار تیمی در عمل نشان داده و در جهت نهادینه کردن آنها تلاش می نمائیم
  • در بیان ادعاها و یا برآوردهای کارشناسی امین  بوده و در انجام وظایف و مسئولیتهای محوله ، رازداری را  تکلیف  و وظیفه خود بدانیم و به انجام تعهداتمان وفادار باشیم.
  • ضمن تلاش برای ارتقاء کیفیت  خدمات خود ، از انتقادات و پیشنهادات مشتریانمان استقبال نموده و آنرا زمینه ساز رشد و بهبود عملکرد خود میدانیم.
  • با ذینفعان خود بر اساس اصول صداقت و احترام متقابل برخورد می کنیم و همواره خود را نسبت به پاسخگویی به آنها متعهد می دانیم.
  • همواره همکاران خود را در اجرای دقیق این منشور اخلاقی یاری نموده و در جهت تحقق اهداف عالیه شرکت مشتاقانه از یکدیگر حمایت نماییم.