» درباره ما » واحدهای تولیدی » پلی اتیلن سنگین (HD)

پلی اتیلن سنگین (HD)

این واحد اولین واحدی است که در منطقه ویژه و در سال 1381 راه اندازی شده است. ظرفیت تولید واحد HD پلی اتیلن سنگین ۱۴۰ هزار تن می باشد. محصولات تولیدی این واحد حدود 16 گرید مختلف را در برمی گیرد که عبارتند از: EX1، EX2، EX3، EX4، EX5، BL2، BL3، BL4، BL5، BL6، BL7، BL8، I1، I2، I3 و I4.
طی سال گذشته بیشترین مقدار تولید در این واحد محصول EX3 بوده که مربوط به پایپ گرید است. طی سالهای گذشته، در این واحد بعضی سالها 80 تا 90 درصد و بعضی سالها تا 100 درصد گرید  EX3 تولید شده است. با توجه به تمهیداتی که در واحد HD صورت گرفته، ماگزیمم ریتی که ما می توانیم برای محصول EX3 داشته باشیم ۴/۱۸ است. بعضی گریدها مثلا I3 و I4 ریت می تواند حدود ۲۲تا ۲۳ تن در ساعت باشد. همچنین در این واحد تمهیداتی چیده شده که توانسته ایم مصارف مثلا مربوط به کاتالیست و اصلاح کاتالیست جدید را انجام بدهیم.
در این واحد تولیدی بخش ۱۰۰ بخش راکتورها است که در آن پودر تولید می شود، بخش ۲۰۰ درایر خشک می کند، بخش ۳۰۰ هگزان ریکاوری و بازیافت هگزان است، بخش ۴۰۰ تانک فارما یا ذخیره هگزان و یا مواد شیمیایی است، بخش ۵۰۰ مربوط به اکسترودر است که در آن دانه بندی انجام می شود، بخش ۶۰۰ مربوط به ذخیره سازی گرانول است و تولید در آنجا انجام می شود. در بخش ۷۰۰ بسته بندی صورت می گیرد، بخش ۸۰۰ مربوط به استیم است و در بخش ۹۰۰ آزمایشگاه قرار دارد. همچنین خود بخش داخل واحد به دو بخش مجزا تقسیم شده، که یکی بخش پلیمر و دیگری  بخش اکسترودر است  که بخش پلیمر شامل بخش های ۱۰۰ تا ۴۰۰ است و بخش اکسترودر شامل بخش های ۵۰۰، ۶۰۰، ۷۰۰ و قسمت دانه بندی است.
این واحد فارغ از اینکه از استانداردهای سیستم های مدیریتی دیگر شرکت پتروشیمی امیرکبیر برخوردار است بطور اختصاصی دارای گواهینامه PE100 جهت محصول پلی اتیلن سنگین از Bodycot و همچنین Food Grade Contact نیز می باشد.
 
 خوراک بخش پلی اتیلن سنگین:  خوراک این بخش عبارت است از اتیلن که از واحد الفین تامین می شود و بوتن۱ که از واحد بوتن تامین می شود.
خوراک تامین شده از واحد حجم به هزار تن در سال
 اتیلن الفین ۱۴۰
بوتن۱ بوتن۱ ۲٬۵

تولیدات:

پلی اتیلن سنگین به میزان ۱۴۰ هزار تن در سال .

 

گریدهای محصولات قابل تولید:

EX1، EX2، EX3، EX4، EX5، BL2، BL3، BL4، BL5، BL6، BL7، BL8، I1، I2، I3 و I4.

 

 

لایسنس:

لایسنس این واحد تولیدی از شرکت بازل فرانسه اخذ شده است.

 

مصارف محصولات:

 

بطری، روکش سیم و کابل، اسباب بازی، وسایل منزل، جعبه های حمل و نقل و نگهداری اشیاء، مخازن بزرگ و کوچک، مخازن مواد شیمیایی، سطل های بزرگ زباله و جعبه های حمل ماهی، ساک دستی خرید و ساک حمل، بسته بندی، لوله های تحت فشار مثل لوله های گاز، لوله های آب آشامیدنی، لوله های فاضلاب