اهداف

اهداف

استراتژی کلان

هدف/ تم استراتژیک

1.    نهادینه سازی مدیریت تغییر نظام مند به منظور بهبود توان انعطاف پذیری سازمان در برابر تحولات

·      مدیریت ریسک

·      مدیریت امنیت داده ها و فرایندها

·      یکپارچه سازی و چابک سازی فرآیندها (ERP)

·      ترویج و تقویت خلاقیت و نوآوری

2.    ایجاد هم افزایی از طریق همسوسازی و یکپارچه سازی فرایندها و زیرساخت ها با استراتژی ها

3.    توسعه منابع انسانی در مسیر شکل گیری سرمایه های انسانی و فکری

·      بهبود رضایت کارکنان

·      توسعه شایستگی کارکنان کلیدی

·      توسعه دانش و مهارت کارکنان

·      بهبود فرهنگ سازمانی

4.    مدیریت اثربخش منابع در جهت ایجاد تولید اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

·      بیشینه کردن بازده حقوق صاحبان سهام

·      افزایش کارائی دارائی ها

·      بهبود ساختار هزینه ها

·      سود آوری پایدار

5.    ایجاد مزیت رقابتی و افزایش سودآوری از طریق توسعه ظرفیت های تولیدی و نفوذ در بازار به منظور ایجاد پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با تملک NGL

·      رشد درآمد عملیاتی

·      تولید با کیفیت و کم هزینه محصول

·      تولید پایدار و ایمن

·      تامین پایدار خوراک

·      مدیریت بهینه تامین کالا و مواد

6.    ایجاد پایداری تولید و تحقق ظرفیت اسمی با تامین خوراک از منابع منطقه ای و فرامنطقه ای و ظرفیت سازی جهت انبارش و انتقال خوراک و محصولات

7.    چابک سازی و توانمندسازی زنجیره تامین

8.    خلق ارزش افزوده از محل توسعه محصولات و تنوع همگون به کمک بهبود و ارتقاء سطح تکنولوژی های پشتیبانی و عملیاتی

·      توسعه و تقویت برند

·      کاهش شکاف تکنولوژی

·      توسعه و تنوع سبد محصولات

·      مدیریت پروژه های توسعه ای

9.    حداکثرسازی تجربه مشتری و ارتقاء ارزش های پیشنهادی با محوریت توسعه مکانیزم های مدیریت ارتباط با مشتریان

·      کیفیت پایدار

·      تحویل به موقع

·      قیمت رقابتی

·      خدمات پس از فروش

10.    توسعه و نفوذ در بازارهای هدف به منظور تقویت جایگاه رقابتی سازمان از طریق شناسایی و حضور در بازارهای جدید و گسترش فعالیت های بازاریابی

·      توسعه فعالیت های بازاریابی

·      توسعه روابط با مشتری

·      تولید منطبق با نیاز بازار

·      توسعه بازار

·      مدیریت عرضه و تحویل محصول

11.    ارتقاء متوازن جایگاه سازمان به عنوان شهروند مسئول از طریق توجه به جنبه های زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی

·      توسعه ارتباط و افزایش مسئولیت پذیری نسبت به ذی نفعان

·      پایبندی به الزامات زیست محیطی

·      افزایش سطح ایمنی محیط کار و سلامت کارکنان

·      مدیریت بهینه منابع و انرژی

12.    ارتقاء حاکمیت سازمانی با ارتقاء توان تحلیل گری و تشخیص ریسک ها

·      تقویت مکانیزم های حاکمیت سازمانی