پلی اتیلن سبک خطی (LLD)

مشخصات واحدها - پلی اتیلن سبک خطی
تاریخچه نصب واحد
نصب واحد از سال 1382 شروع و در اوایل سال 1384  به پایان رسید و در شهریور سال 84 برای اولین بار راه اندازی شد.
 
نوع خوراک
خوراک های مصرفی این واحد شامل اتیلن و هیدروژن از واحد الفین، بوتن-1 از واحد B1 می باشد.
 
لایسنس 
این واحد بر اساس متد  INOVENN Gو لایسنس شرکت BP که بعدها به INEOSS تغییر نام داد ساخته شده است.
 
ظرفیت و حجم تولید
واحد برای 32.5 تن بر ساعت برای 8000 ساعت کاری به مقدار 260000 در سال گرید LL0209 طراحی شده است.
 
گرید های تولیدی
LL0209AA , LL0209KJ , LL0220AA , LL0220KJ , LL0205AA .
گریدهای قابل تولید 

DENSITY

MI

 GRADE

916-920

07-1.1

 LL0209AA

916-920

07-1.1

 LL0209KJ

 916-920

 2.2-2.5

 LL0220AA

 916-920

 2.2-2.5

 LL0220KJ

 955-961

 7.7-9.1

 HD6070UA

 955-961

 7.7-9.1

 HD6070EA

 947-953

 18-24

 HD5218EA

 947-953

 26-34

 HD5226EA

 

مصارف

درپوش کابل، انواع بسته بندی های کوچک، ساخت فیلم های سخت، استفاده های عمومی در ساخت فیلم های مختلف، لوله ها، وسایل منزل، ظروف مایعات، انواع کیسه های پلاستیکی.

گواهی نامه های ایزو

واحد تضمین کیفیت.