ISO 14001

ایزو 14001 بعنوان اصول بین المللی برای ESM (سیستم مدیریت زیست محیطی ) می باشد. استانداردی که به سازمان شما کمک می کند تا خطرات ان را بعنوان قسمتی از کار روتین تجاری خود مشخص، اولویت بندی و مدیریت کنید . این استاندارد بیشتر بر اساس استاندارد کیفی ایزو 9001 می باشد ولی اثرات زیست محیطی را در نظر می گیرد.

 

 14001

چه کسی می تواند از ایزو 14001 استفاده کند؟
همه سازمان ها می توانند از این ایزو بهره ببرند. مخصوصا اگر می خواهید با سازمان ها یا مشتریانی کار کنید که از راهکارهای سبز در کارها استقبال می کنند.
 
14001 برای سازمانها باید به صورت مستمر پیاده سازی شود و همه سازمانها باید به این توافق پایبند باشند.زیرا این استاندارد با محیط اطراف ما کار می کند و چیزی نیست که بتوان آن را به صورت مقطعی اجرایی کرد و از آنجا که در هر لحظه محیط زیست در حال تغییر می باشد باید گفت که این گواهینامه را باید در دراز مدت به صورت اصولی و ریشه ایی اجرا کرد تا به نتیجه دلخواه رسید. 

14001