الفین (OL)

مشخصات واحدها - الفین
شروع به کار
واحد الفین از خرداد ماه سال ۱۳۸۴ بطور رسمی به بهره برداری رسیده و تولید خود را آغاز کرده است.
ظرفیت
 این واحد برای تولید سالانه 520 هزار تن گاز اتیلن و 154 هزار تن پروپیلن طراحی شده است.
خوراک
 خوراک این واحد عبارتند از اتان ، LPG، RAFINATE 1,2، LIGHT END، C3 PLUS و مقداری خوراک های جزیی دیگر:

 

خوراک

حجم سالیانه

گاز اتان از پتروشیمی بندر امام

۲۳۳ هزار تن

رافینیت ۱ از پتروشیمی بندر امام

۲۱۰ هزار تن

بوتان از پتروشیمی بندر امام

۱۱۷ هزار تن

برش‌های سبک از پتروشیمی بوعلی سینا

۳۵۰ هزار تن

رافینیت ۲  از پتروشیمی بوعلی سینا

۱۹۹ هزار تن

گاز مایع (LPG) از پتروشیمی بوعلی سینا

۳۹ هزار تن

برش پنتان از پتروشیمی بو علی سینا

۲۱ هزار تن


منابع تامین خوراک

 خوراک این واحد از مناظق مختلف می آید؛ LPG، RAFINATE 2 و LIGHT END از شرکت پتروشیمی بوعلی سینا وصول می شود، خوراک RAFINATE 1 و اتان از پتروشیمی بندر امام، C3 PLUS از پتروشیمی مارون و مقداری خوراک های جزیی از جاهای دیگر.

پروسه عملیاتی واحد الفین

پس از اینکه خوراکها وارد این واحد می شوند بر روی آنها فرایند کراکینگ حرارتی انجام می‌شود و سپس عملیات جداسازی صورت می گیرد. از آنجا که خوراک های الفین مشتمل بر مایع و گاز است، پروسه بصورت ترکیبی است. بخشی خوراک‌ها مایع و بخشی گاز هستند. در واحد الفین 7 کوره وجود دارد که 5 کوره مختص خوراک‌های مایع و2 کوره مختص خوراک های گازی است که فقط شامل اتان می شود. که از این 5 کوره مایع، 2 کوره هم می تواند بصورت گازی کار بکند.

تولیدات

 عمده تولید این واحد عبارتند از اتیلن و در مرحله بعد پروپیلن، همچنین دیگر محصولات عبارتند از: بنزین پیرولیز،(PYROLYSIS FUEL OIL) PFO و C4 CUT و هیدروژن .

 

محصول

حجم سالیانه

اتیلن

۵۲۰ هزار تن

پروپیلن

۱۵۴ هزار تن

بنزین پیرولیز

۱۳۴ هزار تن

برش چهار کربنه

۱۰۴ هزار تن

سوخت مایع

۵٬۲۳ هزار تن

 

موارد مصرفی و نحوه توزیع تولیدات واحدهای دیگر

از محصولات تولیدی واحد الفین؛                 

  • گاز اتیلن، به واحدهای HD ، LLD و LD می رود و به پلاستیک پلیمر پلی اتیلن تبدیل می‌شود.         
  • محصول پروپیلن، به شرکت نویزنر شیمی می رود و به پلاستیک پلی پروپیلن تبدیل می شود.
  • محصول C4 CUT، به واحد بوتادین می رود که در تولید محصولی با نام نیکواس بوتادین بکار میرود که این محصول یا صادر می‌شود و یا به پتروشیمی تخت جمشید می‌رود برای ساخت انواع لاستیکها استفاده می شود.
  • محصول بنزین، یا صادر میشود یا به شرکت بوعلی سینا می رود و برای تولید آروماتیک بکار می رود.
  • محصول PF، در صنایع دوده سازی و در شرکتهای کربن بلک و دوده فام دزفول استفاده می‌شود.
  • هیدروژن، به شرکت پتروشیمی رازی ارسال می شود.

محصول تولیدی

جهت تبدیل به

واحد استفاده کننده

گاز اتیلن

پلاستیک پلیمر پلی اتیلن

HD, LD, LLD

پروپیلن

پلاستیک پلی پروپیلن

نویدزرشیمی

C4 CUT

نیکواس بوتادین

BD

بنزین

آروماتیک

پتروشیمی بوعلی سینا

PF

دوده سازی

کربن بلک، دوده فام دزفول

هیدروژن

-

پتروشیمی رازی

لایسنس

لایسنس این واحد متعلق به شرکت لینده (LINDE) آلمان است. شرکت لینده بزرگترین لایسنسر الفین‌های دنیاست و 65% الفین های دنیا را ساخته است.

این واحد فارغ از اینکه از استانداردهای سیستم های مدیریتی دیگر شرکت پتروشیمی امیرکبیر برخوردار است بطور اختصاصی دارای گواهینامه REACH از شرکت CHEMSERVICE مطابق استانداردهای اروپا جهت محصول اتیلن نیز می باشد.

 

 الفین