ایمنی وآتش نشانی

هدف و ماموریت  اداره آتش نشانی:

مهار و اطفای حریق و حفاظت از سلامت پرسنل و سرمایه و تجهیزات سازمان در مقابل آتش سوزی و سوانح ناشی از آن

اهم پروژه‌ها و اقدامات  اداره آتش نشانی :

·         اجرای بخشی از پروژه تبدیل Hydrant به HydrantManitorدرون واحدهای عملیاتی

·         اجرای پروژه انتقال بخشی از خطوط Under Grand به Above Grand  در سطح مجتمع

·         اجرای سیستم شاورینگ جهت سوله WAX واحد HD