چشم انداز

بیانیه چشم انداز

بیانیه چشم انداز

 

پتروشیمی امیرکبیر یکی از سه شرکت برتر و سود آور صنعت پلی اتیلن کشور در افق 1404 با رویکرد توسعه ی پایدار