نوععنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ انتشارتاریخ پایان
مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام عملیات حمل و نقل کانتینری ، مواد شیمیایی، قطعات یدکی و محصولات صادراتی از پتروشیمی امیرکبیر به بندر امام خمینی (ره) و بالعکس و جابه جایی محصول بین انبارهای محصول مستقر در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و انبارهای بندر مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره AK-BID-P-02-54 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
--- ۲۷ دی ۱۴۰۲
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد حدود 729،440 کیلوگرم مستربچ مشکی مازاد مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
شماره AK-T-P-02-08/1 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
نوع برگزاری
--- ۲۹ آذر ۱۴۰۲
مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد پروژه Up grade مربوط به سیستم مانیتورینگTR-8001 واحد الفین مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره AK-BID-P-02-50 --- ۲۱ آذر ۱۴۰۲
مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام تعویض جاکت راکتور R-1022 واحد HDPE مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره AK-BID-P-02-49 موضوع
نوع برگزاری
--- ۲۰ آذر ۱۴۰۲
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد حدود 729،440 کیلوگرم مستربچ مشکی مازاد مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
شماره AK-T-P-02-08 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
نوع برگزاری
--- ۲۹ آبان ۱۴۰۲
مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام سرویس، نگهداری، تعمیر، تأمین و تعویض قطعات و تجهیزات آسانسور واحدهای HD,LLD,OL و سه دستگاه بالابر رستوران مرکزی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط در استان خوزستان واگذار نماید.
AK-BID-P-02-45 --- ۲۳ آبان ۱۴۰۲
مناقصه
اجاره ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام عملیات بسته بندی، بارگیری و انبارداری محصولات تولیدی در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر
  حوزه فعالیت فراخوان
--- ۱۷ آبان ۱۴۰۲
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد یک دستگاه مستعمل تصفیه روغن (سازنده شرکت صنایع وکیوم پارس) مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می¬گردد جهت بازدید (بازدید صرفا در محل کارخانه می باشد) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت4، ساختمان اداری، طبقه دوم، دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.
آگهی مزایده عمومی شماره AK-T-P-02-13 --- ۲۶ مهر ۱۴۰۲
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد حدود 12،500 کیلوگرم کاتالیست منیزیم اتیلات ( MGO ) تاریخ مصرف گذشته خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط (دارای پروانه بهره برداری و عضو در سامانه پسماند کشور) دعوت می¬گردد جهت بازدید (بازدید صرفا در محل کارخانه می باشد) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت4، ساختمان اداری، طبقه دوم، دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.
شماره AK-T-P-02-06 /1 موضوع
نوع برگزاری
--- ۴ مهر ۱۴۰۲
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد حدود 000/150 کیلوگرم (معادل 150 تن) روغن های ضایعاتی و سوخته ناشی از تعمیرات واحد های عملیاتی (مربوط به روتورها، کمپرسورها و پمپ¬ها) خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
شماره AK-T-P-02-12 --- ۴ مهر ۱۴۰۲
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد میزان تقریبی 15005 کیلوگرم از آب اکسیژنه مازاد مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
شماره AK-T-P-02-11 نوع برگزاری
--- ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد فروش تدریجی کاغذ و کارتن ضایعاتی مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده و متعاقباً عقد قرارداد یکساله به فروش برساند
شماره AK-T-P-02-09 --- ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد حدود 12،500 کیلوگرم کاتالیست منیزیم اتیلات ( MGO ) تاریخ مصرف گذشته خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
آگهی مزایده عمومی شماره AK-T-P-02-06 --- ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد programmer siemens، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نماید.
  موضوع
--- ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین دستگاه آزمایشگاهی Molding Press با برند COLLIN (طبق مشخصات پیوست) از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند “GEA” HEAT EXCHANGERS GASKET ، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت ماده شیمیایی TRIETHYLALUMINIUM (TEAL) تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- ۹ اَمرداد ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین تعداد 38 عدد قطعات برند PARTS FOR "BAKER HUGHES” از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  موضوع
--- ۲۰ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند TENTEC ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- ۱۹ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
شرکت پتروشیمی امیر کبیر در نظر دارد نسبت به خرید 25 کیلوگرم گریس Molykote1292 جهت روانکاری بیرینگ ها از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید .
  --- ۱۹ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد 200،000 کیلوگرم Stretch Film Hood ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نماید
  گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
--- ۱۹ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد P/F “K.S.B” CENT. PUMP، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نماید.
  موضوع
--- ۱۹ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین تعداد 38 عدد قطعات برند PARTS FOR "BAKER HUGHES” از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید
  --- ۱۹ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام "مشاوره جهت امنیت سیستم های کنترل و شبکه های صنعتی بر اساس استاندارد IEC62443" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.
AK-BID-P-02-19 حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
--- ۱۹ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام تهیه نقشه ساخت و کتابچه فنی تعداد 1000 کد از قطعات یدکی و تجهیزات (بر اساس MESC و Part NO ) مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره AK-BID-P-02-18 --- ۱۳ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند JAQUET ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- ۱۰ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند MAPAG ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید
  موضوع
--- ۱۰ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین روغن سیلیکون (Silicon Oil) ، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید
  حوزه فعالیت فراخوان
--- ۱۰ تیر ۱۴۰۲
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد 10 تن کابل ضایعاتی مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند
AK-T-P-02-02 --- ۶ تیر ۱۴۰۲
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد تیپ فلر مستعمل و اسقاطی متعلق به واحد الفین ( به وزن تقریبی 2 تن) خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند
AK-T-P-02-03 --- ۶ تیر ۱۴۰۲
مزایده
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد 180 عدد صندلی مستعمل سالن آمفی تئاتر مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
AK-T-P-02-04 --- ۶ تیر ۱۴۰۲
مزایده
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مازاد، مستعمل و غیر قابل استفاده آزمایشگاه واحد الفین و HDPE خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
AK-T-P-02-05 --- ۶ تیر ۱۴۰۲
نوععنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ انتشارتاریخ پایان
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد 270 عدد از بشکه های فلزی 220 لیتری مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
شماره AK-T-P-02-16 نوع برگزاری
--- ۲۱ آبان ۱۴۰۲ ۱ آذر ۱۴۰۲
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد حدود 7،000 کیلوگرم ماده شیمیایی رزین آنیون و کاتیون مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
شماره AK-T-P-02-15/1 حوزه فعالیت فراخوان
نوع برگزاری
گروه بندی کاربر
--- ۲۱ آبان ۱۴۰۲ ۱ آذر ۱۴۰۲
مزایده شماره AK-T-P-02-15 ۱۵ آبان ۱۴۰۲ --- ۱۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۲
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد یک دستگاه خم کن دستی ورق (مستعمل) مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می¬گردد جهت بازدید (بازدید صرفا در محل کارخانه می باشد) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت4، ساختمان اداری، طبقه دوم، دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.
  --- ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ۳ آبان ۱۴۰۲
مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد حدود 150/000 کیلوگرم (معادل 150 تن) روغن های ضایعاتی و سوخته ناشی از تعمیرات واحد های عملیاتی (مربوط به روتورها، کمپرسورها و پمپ¬ها) خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
تجدید آگهی مزایده عمومی شماره AK-T-P-02-12/1 گروه بندی کاربر
موضوع
--- ۱۵ مهر ۱۴۰۲ ۲۴ مهر ۱۴۰۲
مزایده
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد 86 تن تیوپ¬های مستعمل و اسقاطی خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می¬گردد جهت بازدید ( بازدید صرفا در محل کارخانه یا سایر انبارهای متعلق به این پتروشیمی می¬باشد) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ،سایت 4 ، ساختمان اداری، طبقه دوم ، دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.
AK-BID-P-1401-67 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
--- ۴ تیر ۱۴۰۲ ۲۸ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام "ترخیص و ترانزیت محموله های هوایی، زمینی و دریایی از گمرکات تهران،کرج، بندرعباس و بندرامام خمینی (ره) و مناطق آزاد و تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
AK-BID-P-02-23 --- ۴ تیر ۱۴۰۲ ۱۷ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اخذ خدمات فنی و تخصصی در زمینه درایوهای GL150 وGM150 واحد LLD مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
AK-BID-P-02-11 موضوع
--- ۴ تیر ۱۴۰۲ ۱۷ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین پالت پلاستیکی یکرو مورد نیاز سالیانه واحد بسته بندی خود به مقدار 261000 عدد تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  گروه بندی کاربر
--- ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۰ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین کاپشن مورد نیاز سالیانه پرسنل خود به مقدار 1528 عدد تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  گروه بندی کاربر
نوع برگزاری
--- ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۰ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت نماید.
APS-0040103 گروه بندی کاربر
--- ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱ تیر ۱۴۰۲
مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت نماید .
APS-0136154 --- ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
مناقصه
شرکت پتروشیمی امیر کبیر در نظر دارد نسبت به خرید کالای استعلام APS-0131548 بشرح ذیل اقدام نماید :
  --- ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۲
مناقصه
شرکت پتروشیمی امیر کبیر در نظر دارد نسبت به خرید کالای استعلام APS-0130474 بشرح ذیل اقدام نماید :
  گروه بندی کاربر
موضوع
--- ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۲
مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیر نماید
APS-0031443 موضوع
نوع برگزاری
--- ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین 100000 عدد پالت چوبی طبق اسپک پتروشیمی امیرکبیر نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
--- ۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین 10000 عدد جامبو بدون لاینردار طبق اسپک پتروشیمی امیرکبیر نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  نوع برگزاری
--- ۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین 175000 عدد جامبو لاینردار طبق اسپک پتروشیمی امیرکبیر نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ --- ۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارداز طریق مناقصه عمومی دومرحله ای نسبت خرید تعداد3153 دست تی شرت از استعلام APS-0131630اقدام نماید.
APS-0131630 --- ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارداز طریق مناقصه عمومی دومرحله ای نسبت به خرید تعداد 2825 دست لباس کار بالا تنه اقدام نماید. APS-0131627
APS-0131627 --- ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱ خرداد ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر داردخرید تعداد2821 دست شلواردوبنده از استعلام APS-0131626 از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
APS-0131626 --- ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند BURCKHARDT ، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین VALVE و قطعات یدکی با برند”ERWIN BURBACH” از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی AERZENER، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین تجهیز برند BENTLY NEVADA، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ایی اقدام نماید.
  --- ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین برند Rexroth نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
درخواست شماره APS -0131537 --- ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیر نماید .
مناقصه عمومی 2 مرحله ای تقاضای APS-9840566 --- ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند NELES JAMESBURY ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین دستگاه های آزمایشگاهی با برند WELKER و متعلقات مربوطه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت نماید
تقاضای APS-0040103 --- ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲