ISO 9001

 ایزو 9001  سال 2008 هم اکنون در مجامع بین المللی بعنوان استاندارد QMS ( سیستم مدیریت کیفیت) می باشد که مزایایی بموجب بهبود مستمر، ثبات در تامین و افزایش قدرت بازاریابی فراهم می آورد.
ایزو 9001:2008 بر پروسه های تجاری تمرکز دارد و به شرکت ها امکان می دهد تا سیستم مدیریت کیفیت خود را پیرامون آنچه که دقیقا انجام می  دهند، از جستجوی محصول گرفته تا ارائه خدمات ، گسترش دهند.
ما مجاز به اجرای ایزو 9001:2008 هستیم تا دامنه گسترده ای از بخش های صنعتی و بازرگانی را را ارزیابی کنیم که با ارائه روشی ساده و رایج به مشتریان به پروسه ممیزی نزدیک تر می شوند. بر اساس ایزو 9001، هشت اصل مدیریت کیفیت می تواند توسط مدیریت ارشد صورت بگیرد تا عملکرد سازمانشان را تقویت کنند. که شامل:
 
 1. مشتری مداری 
 2. رهبری
 3. مشارکت افراد
 4. رویکرد فرایندی
 5. نگاه سیستمی
 6. بهبود مستمر
 7. نگرش واقع گرایانه در تصمیم گیری
 8. روابط سودمند دوجانبه با تامین کننده 
 
ایزو 9001:2015
جدید ترین نسخه ایزو 9001 در راه است غیر از نسخه 2008 این بزرگترین به روز رسانی پس از نسخه سال 2000 محسوب می شود. نسخه جدید تحولات به وجود آمده در زمینه فناوری، تنوع تجارت و بازرگانی جهانی را در نظر گرفته. از جمله موارد زیر:
 
 • رشد کسب و کارهای خدماتی و نیاز آنها به مدیریت کیفیت.
 • نیاز به ایجاد هماهنگی، و یکپارچگی مدیریت کیفیت با سایر سیستم های مدیریتی.
 • تسهیل استفاده همزمان از چند استاندارد ایزو مانند ایزو 14001 و AS9100 برای شرکت ها.
 • کمک به درک بهتر این استاندارد، تسهیل در روند کابرد یکنواخت آن.
 
نسخه جدید همچنان بر فرآیندهای مدیریتی به عنوان روشی برای کسب موفقیت های مستمر تمرکز دارد، و همچنان برای مجموعه وسیعی از سازمان ها قابل کاربرد باقی مانده. این موارد با ایجاد مجموعه الزاماتی بنیادی استاندارد ایزو 9001 را به مدت  10 سال یا بیشتر پایاتر می سازند، حتی با اینکه در شرایط دائما در حال تغییر به کار برده می شود.
9001
تغییرات نسخه جدید
در ساختار ایزو 9001:2015 تعییر به وجود آمده و تعداد سر فصل ها از هشت به ده افزایش یافته، در مدیریت عملکرد و ارزیابی نیز تغییراتی اعمال شده که از طریق «مدل Annex SL» همتراز سازی آن با سایر استانداردها آسانتر می شود، اینگونه می توان به کاربرد همزمان یا یکپارچه چندین ایزو مانند ایزو 14001، ایزو 27001 یا ایزو 22301 پرداخت.
تغییر عبارات «مستندات» (ایزو 9001:2008 بند 4.2.3) و «مدارک» (بند 4.2.4) به اصطلاح «اطلاعات مستند» (بند 9.2 پیش نویس ایزو 9001:2015) بسیار قابل قبول تر، زیرا این اصطلاح مستندات الکترونیک و رویکردهای کنترل مستندات را نیز در بر می گیرد.
جایگزینی عبارت «محصول» با «کالا و خدمات» و ادغام قواعد در هفت مورد از جمله تغییرات این نسخه هستند.
9001:2015 به مدیران کمک می کند تا ریسکهای سازمانی خود را بشناسند و در راستای کاهش آنها قدم بردارند.همچنین اخذ گواهینامه 9001:2015 به همه مدیران کمک می کند تا به بهترین نحو روابط کاری خود را افزایش دهند و در عین حال بتوانند آن را کنترل کنند یعنی به این توانایی خواهند رسید که حتی با رقبای خود روابط کاری درستی به وجود آورند و در این رابطه هر دو طرف به منفعت خود برسند.

 

 9001