بوتن۱ (B1)

مشخصات واحدها - بوتن 1
بوتن۱ (B1)
این واحد در سال 1383 به بهره برداری رسید و هدف آن هم تولید بوتن 1 هست که به عنوان کومونومر یا مونومرهای کمکی در واحدهای پلی اتیلنی مثل پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین استفاده میشود که برای تنظیم دانسیته آن پلیمرها از بوتن وان استفاده می شود. خوراک این واحد اتیلن است که از واحد الفین تامین می شود.
ظرفیت اسمی 
ظرفیت اسمی این واحد ۲۰ هزار تن است و ۲۰ هزار تن هم تولید میشود و محصول جانبی آن هم C6 و یا C6 PLUS (ترکیبات هگزن دار) است که آن هم به واحد الفین برگشت داده میشود و در واحد بنزین واحد الفین استفاده میشود. لایسنس واحد B1 هم شرکت اکسنس فرانسه که شاخه ای از IFP است. تولیدات این واحد به مصرف داخلی خود شرکت می رسد.

استانداردها 

این واحد علاوه براینکه از استانداردهای سیستم های مدیریتی دیگر شرکت پتروشیمی امیرکبیر برخوردار است بطور اختصاصی دارای گواهینامه REACH از شرکت CHEM SERVICE مطابق استانداردهای اروپا جهت محصول بوتن۱  نیز می باشد.

خوراک این واحد 

 ۲۱ هزار تن اتیلن از واحد الفین

تولیدات 

 بوتن۱ به میزان ۲۰ هزار تن در سال             
لایسنس 
IFP
گریدهای محصولات قابل تولید  
 بوتن۱ در مجتمع بعنوان همراه کومونومر استفاده میشود.
مصارف  
 مصرف داخلی  شرکت