شرکت پتروشیمی امیرکبیر / سهام داران / پرتال سهام / تکمیل فرم سهامداران حقیقی

اطلاعات سهام داران حقیقی

اطلاعات سهام دار
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات حساب بانکی
*
*
*
*
*
در صورت ثبت نام در سامانه سجام کد 10 رقمی را قید فرمایید.
پیوست ها
*
*
فقط فایل های با پسوند jpg و pdf قابل قبول می باشد.


* = ضروری