خط مشی انرژی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات پلیمری در ایران و پیشرو در حفظ و صیانت از منابع ملی و مروج الگوهای صحیح بهینه سازی مصرف انرژی در سطح منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و کشور بوده که اقدامات مذکور در راستای توسعه پایدار و همسو با سیاستهای کلان اقتصادی کشور و متناسب با برنامه پنجم توسعه ، طرح ریزی و اجرا گردیده است .  حفظ وصیانت از سرمایه های ملی و تعهد به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین بکارگیری انرژی های پاک از اهم سیاست های مدیریت ارشد سازمان بوده که با  استعانت از خداوند متعال و تکیه بر دانش کارکنان ، همواره در تلاش برای تحقق این اهداف بصورت مستمر می باشیم .
این شرکت با بهره گیری از الگوها واستانداردهای روز دنیا و به استناد چشم انداز خود ، اهم سیاست های حوزه انرژی را تبیین و مجموعه اهداف ذیل را مد نظر قرار داده است .
  • تلاش در جهت افزایش بازده مصارف انرژی و کاهش اتلاف آن در سطح  شرکت .
  • استفاده بهینه از منابع انرژی فسیلی و بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در راستای حفظ و نگهداشت محیط زیست .
  • شناخت و اجرای فرصتهای بهبود انرژی در راستای دستیابی به اهداف مدیریت انرژی شرکت .
  • پایش و اندازه گیری شاخص های عملکرد انرژی و بهبود مستمر کارآیی انرژی در سطح شرکت.
  • آموزش افراد تاثیر گذار در زمینه کنترل جنبه های انرژی و افزایش سطح آگاهی کارکنان نسبت به مدیریت انرژی .
  • شناسایی قوانین و الزامات مرتبط با مدیریت انرژی در حوزه ملی ، منطقه ای و بین المللی و رعایت آنها در سطح شرکت
مدیریت ارشد شرکت ضمن تعهد عملی به خط مشی فوق ، بر آن است تا با ایجاد روحیه مشارکت، زمینه  بهبود مستمردر بهینه سازی مصرف انرژی را در شرکت فراهم نموده و با تامین منابع مناسب و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به تحقق اهداف خرد و کلان شرکت که بصورت سالیانه مورد بازنگری قرار میگیرد تلاش نماید.
 همچنین انتظار است کلیه همکاران محترم نسبت به بکارگیری حداکثر توانمندیهای خود جهت رعایت این خط مشی اقدام و مدیران و روسای شرکت را در تحقق اهداف شرکت یاری رسانند.