خط مشی مدیریت

شرکت پتروشیمی امیرکبیر بعنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات پلیمری در ایران ، همسوی با سیاست های کلان رشد اقتصادی کشور و الزمات ذینفعان خود ، همواره در تلاش است تا با سرلوحه قراردادن اصول نظام مدیریت کیفیت و بکارگیری آن ، در درک صحیح تر و شناخت بهتر فرصت ها و ریسک های پیش رو اقدام نموده ، تا بدین شکل جایگاه و موقعیت سازمان را به صورت مستمر ارتقاء و بهبود دهد.
بهره گیری ار روش های مدیریت استراتژیک یکی از مبانی اصلی مدیریت ارشد در برنامه ریزی های سازمان و هدایت و رهبری کارکنان بوده که متناسب با محیط کسب و کار ، اهداف خرد و کلان به روز شده و به صورت مستمر بهبود می یابد .
در این راستا نگاه به آیند ه ای بهتر در جهت توسعه ایدار و مدل های سرآمدی ، نقشه راه سازمان بوده تا با شناخت صحیح و ارج نهادن به نیازهای ذینفعان و همچنین تکیه بر دانش و توانایی کارکنان ، به شرکتی ارزش افزا و سرآمد در عرصه تولید محصولات پلی اتیلنی کشور مبدل شده و در جهت دستیابی به چشم انداز و استراتژی های جدید خود گام بردارد .
بدین منظور مدیریت ارشد سازمان اهم رهنمودهای ذیل را به عنوان محورهای راهبردی تعیین نموده تا با یاری خداوند و با همکاری کارکنان به آنان جامه عمل بپوشاند:
 • شناسایی فرصتها و ریسک های سازمان و تلاش برای به ثمر رساندن فرصت ها و کاهش ریسک ها.
 • نهادینه کردن ارزشهای اخلاقی و مسئولیت پذیری در کلیه سطوح سازمانی  شرکت
 • گسترش فرهنگ ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و پیروی از قوانین و مقررات HSE در رابطه با فعالیت های شرکت.
 • استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت در مسیر جبران کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی و سرمایه گذاری های انجام شده.
 • برقراری و ارتقاء مدیریت مشارکتی در کلیه سطوح تصمیم گیری شرکت.
 • بهبود مستمر درحفظ کیفیت محصولات، استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM و تعامل بیشتر با ذینفعان .
 • بکارگیری و ارتقاء سیستم های یکپارچه فناوری اطلاعات و جهت گیری در ایجاد و استقرار سیستم ERP.
 • استفاده از فن آوری های پیشرفته و گسترش فعالیتهای پژوهشی در شرکت.
 • تولید اقتصادی  در قالب  مدیریت هزینه ها.
 • افزایش منابع تأمین خوراک گازی و مایع با سرمایه گذاری در پروژه های بالا دستی.
 • افزایش ظرفیت واحد الفین بمنظور تأمین خوراک واحدهای پلی اتیلنی و ذخیره سازی  متناسب تولید خوراک.
 • شناخت تنگناها و گلوگاههای موجود در واحدهای تولیدی و حل و فصل آنها.
 • تفکر سازمانی در راستای توسعه و اجرای پروژ ه ها با برنامه ریزی مدون و اصولی و ملحوظ داشتن زمان ، هزینه و کیفیت مطلوب.
در این راستا ، مدیریت ارشد شرکت متعهد میگردد تا در دوره های زمانی مشخص نسبت به بازنگری و بهبود الزامات نظام مدیریت سازمان تلاش نموده و همواره از صحت عملکرد مطلوب آن اطمینان حاصل نماید.
اینجانب با اعتقاد کامل به حفظ ارزشها و مسئولیت پذیری و تخصص مدیران و کارکنان ، انتظار دارم تا همگی با حداکثر توانایی های علمی و تخصصی خود ،  مدیریت را در تحقق فرازهای این خط مشی یاری نمایند.