لیست برخی از پروژه‌های فنی
  • لاین کشی و اتصال لاین 10 اینچ کریدور خوراک به داخل واحد الفین و به مقاصد مورد مصرف
  • اجرای Piping و سیویل مورد نیاز جهت نصب پکیج جدا سازی گاز اتیلن با استفاده از سیستم غشایی ساخت شرکت Borsig آلمان
  • تصفیه پساب کولینگ الفین و نصب فیلتر جانبی
  • ...