افتتاح پروژه رفاهی مسکن ۲۰۰ واحدی کارکنان پتروشیمی امیرکبیر

افتتاح پروژه رفاهی مسکن ۲۰۰ واحدی کارکنان پتروشیمی امیرکبیر تاریخ: ۷ اسفند ۱۳۹۹ ​مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر در توضیحاتی درباره اهداف این پروژه از کارکنان شرکت به عنوان "سرمایه های انسانی" یاد کرد و گفت: در پتروشیمی امیرکبیر توجه به موضوعات مرتبط با منابع انسانی و نیازهای کارکنان شرکت در کنار تولید و حتی فراتر از امر تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به گزارش روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر؛ دکتر پهلوانی در همین زمینه ،تامین مسکن مناسب را یکی از نیازهای اساسی انسانی ارزیابی کرد و گفت: با توجه به همین مسئله و نیز ماهیت سرمایه ای نیروی انسانی تلاش کردیم تا موضوع مسکن و دغدغه تامین آن را برای بخشی از کارکنان رفع کنیم. ​ عکاس: روابط عمومی

افتتاح پروژه رفاهی مسکن ۲۰۰ واحدی کارکنان پتروشیمی امیرکبیر

پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح پروژه رفاهی مسکن ۲۰۰ واحدی کارکنان پتروشیمی امیرکبیر

پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح پروژه رفاهی مسکن ۲۰۰ واحدی کارکنان پتروشیمی امیرکبیر

پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح پروژه رفاهی مسکن ۲۰۰ واحدی کارکنان پتروشیمی امیرکبیر

پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح پروژه رفاهی مسکن ۲۰۰ واحدی کارکنان پتروشیمی امیرکبیر

پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح پروژه رفاهی مسکن ۲۰۰ واحدی کارکنان پتروشیمی امیرکبیر

پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.