پایان موفقیت آمیز تعمیرات پتروشیمی امیرکبیر با تحقق اولین های بسیار

پایان موفقیت آمیز تعمیرات پتروشیمی امیرکبیر با تحقق اولین های بسیار تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ تعمیرات پتروشیمی امیرکبیر در اسفندماه ۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی و راهبری تیم مدیریتی و فنی و نیروهای مجرب مجموعه آغاز و بعد از سه هفته با صرف۲۰۰ هزار نفر ساعت با موفقیت به پایان رسید. در جریان این تعمیرات،️ تمامی ولوهای کوره های واحد الفین برای اولین بار از زمان راه اندازی تعمیر و یا تعویض شدند.‌ تمام مبدل های واحد الفین برای اولین بار از زمان بهره برداری تعمیر و یا تعویض شدند.‌ عکاس: روابط عمومی

پایان موفقیت آمیز تعمیرات پتروشیمی امیرکبیر با تحقق اولین های بسیار

جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

پایان موفقیت آمیز تعمیرات پتروشیمی امیرکبیر با تحقق اولین های بسیار

جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

پایان موفقیت آمیز تعمیرات پتروشیمی امیرکبیر با تحقق اولین های بسیار

جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

پایان موفقیت آمیز تعمیرات پتروشیمی امیرکبیر با تحقق اولین های بسیار

جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

پایان موفقیت آمیز تعمیرات پتروشیمی امیرکبیر با تحقق اولین های بسیار

جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.