برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر باحضور دکتر پهلوانی ، مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر و سرهنگ پاسدار کریم بابایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرماهشهر آئین تجلیل از بسیجیان عرصه ی کار و تولید در این شرکت برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

برگزاری آئین تجلیل از بسیجیان عرصه کار و تولید در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.