برگزاری اختتامیه مسابقات فوتسال جام دهه فجر کارکنان پتروشیمی امیرکبیر
۲۱ تیر ۱۴۰۰
برگزاری اختتامیه ی مسابقات فوتسال جام دهه فجر کارکنان پتروشیمی امیرکبیر
برگزاری اختتامیه ی مسابقات فوتسال جام دهه فجر کارکنان پتروشیمی امیرکبیر
برگزاری اختتامیه ی مسابقات فوتسال جام دهه فجر کارکنان پتروشیمی امیرکبیر
برگزاری اختتامیه ی مسابقات فوتسال جام دهه فجر کارکنان پتروشیمی امیرکبیر
برگزاری اختتامیه ی مسابقات فوتسال جام دهه فجر کارکنان پتروشیمی امیرکبیر
برگزاری اختتامیه ی مسابقات فوتسال جام دهه فجر کارکنان پتروشیمی امیرکبیر
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.