مراسم سنج و دمام زنی به مناسبت اربعین حسینی در پتروشیمی امیرکبیر

مراسم سنج و دمام زنی به مناسبت اربعین حسینی در پتروشیمی امیرکبیر تاریخ: ۵ مهر ۱۴۰۰

مراسم سنج و دمام زنی به مناسبت اربعین حسینی در پتروشیمی امیرکبیر

دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

مراسم سنج و دمام زنی به مناسبت اربعین حسینی در پتروشیمی امیرکبیر

دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

مراسم سنج و دمام زنی به مناسبت اربعین حسینی در پتروشیمی امیرکبیر

دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

مراسم سنج و دمام زنی به مناسبت اربعین حسینی در پتروشیمی امیرکبیر

دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

مراسم سنج و دمام زنی به مناسبت اربعین حسینی در پتروشیمی امیرکبیر

دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.