دیدار سفیر جمهوری بلاروس با دکتر سعید صادقی
۱۵ آبان ۱۴۰۲
دیدار سفیر جمهوری بلاروس با دکتر سعید صادقی
دیدار سفیر جمهوری بلاروس با دکتر سعید صادقی
دیدار سفیر جمهوری بلاروس با دکتر سعید صادقی
دیدار سفیر جمهوری بلاروس با دکتر سعید صادقی
دیدار سفیر جمهوری بلاروس با دکتر سعید صادقی
دیدار سفیر جمهوری بلاروس با دکتر سعید صادقی
دیدار سفیر جمهوری بلاروس با دکتر سعید صادقی
دیدار سفیر جمهوری بلاروس با دکتر سعید صادقی
دیدار سفیر جمهوری بلاروس با دکتر سعید صادقی
دیدار سفیر جمهوری بلاروس با دکتر سعید صادقی
دیدار سفیر جمهوری بلاروس با دکتر سعید صادقی
دیدار سفیر جمهوری بلاروس با دکتر سعید صادقی
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.