جلسه شورای‌مدیران پتروشیمی امیرکبیر در حرم رضوی
۲۳ آبان ۱۴۰۲
جلسه شورای‌مدیران پتروشیمی امیرکبیر در حرم رضوی
جلسه شورای‌مدیران پتروشیمی امیرکبیر در حرم رضوی
جلسه شورای‌مدیران پتروشیمی امیرکبیر در حرم رضوی
جلسه شورای‌مدیران پتروشیمی امیرکبیر در حرم رضوی
جلسه شورای‌مدیران پتروشیمی امیرکبیر در حرم رضوی
جلسه شورای‌مدیران پتروشیمی امیرکبیر در حرم رضوی
جلسه شورای‌مدیران پتروشیمی امیرکبیر در حرم رضوی
جلسه شورای‌مدیران پتروشیمی امیرکبیر در حرم رضوی
جلسه شورای‌مدیران پتروشیمی امیرکبیر در حرم رضوی
جلسه شورای‌مدیران پتروشیمی امیرکبیر در حرم رضوی
جلسه شورای‌مدیران پتروشیمی امیرکبیر در حرم رضوی
جلسه شورای‌مدیران پتروشیمی امیرکبیر در حرم رضوی
شورای مدیران سعید صادقی پتروشیمی امیرکبیر
شورای مدیران سعید صادقی پتروشیمی امیرکبیر
شورای مدیران سعید صادقی پتروشیمی امیرکبیر
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.