چگونه از سالمندان در برابر کرونا پیروس محافظت کنیم؟
۲۳ فروردین ۱۳۹۹
خرید را به فرد دیگری به غیر از سالمندان بسپارید
خرید را به فرد دیگری به غیر از سالمندان بسپارید
خرید را به فرد دیگری به غیر از سالمندان بسپارید
به کودکان رعایت فاصله را آموزش دهید
به کودکان رعایت فاصله را آموزش دهید
به کودکان رعایت فاصله را آموزش دهید
از پذیرش مهمان خودداری کنید
از پذیرش مهمان خودداری کنید
از پذیرش مهمان خودداری کنید
از خروج ایشان از منزل جلوگیری کنید
از خروج ایشان از منزل جلوگیری کنید
از خروج ایشان از منزل جلوگیری کنید
محیط زندگی را مکررا ضد عفونی کنید
محیط زندگی را مکررا ضد عفونی کنید
محیط زندگی را مکررا ضد عفونی کنید
مراقب علائم خود باشید
مراقب علائم خود باشید
مراقب علائم خود باشید
به سالمندان آموزش های لازم را دهید
به سالمندان آموزش های لازم را دهید
به سالمندان آموزش های لازم را دهید
قبل از مراقبت دستانتان را بشویید
قبل از مراقبت دستانتان را بشویید
قبل از مراقبت دستانتان را بشویید
از لمس و بغل کردن آنها خودداری کنید
از لمس و بغل کردن آنها خودداری کنید
از لمس و بغل کردن آنها خودداری کنید
از خانه خارج نشوید
از خانه خارج نشوید
از خانه خارج نشوید
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.