بازدید معاون امور اقتصادی و دستیار ویژه وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
بازدیددکترمیرزایی-10
بازدیددکترمیرزایی-10
بازدیددکترمیرزایی-10
بازدیددکترمیرزایی-11
بازدیددکترمیرزایی-11
بازدیددکترمیرزایی-11
بازدیددکترمیرزایی-9
بازدیددکترمیرزایی-9
بازدیددکترمیرزایی-9
بازدیددکترمیرزایی-8
بازدیددکترمیرزایی-8
بازدیددکترمیرزایی-8
بازدیددکترمیرزایی-7
بازدیددکترمیرزایی-7
بازدیددکترمیرزایی-7
بازدیددکترمیرزایی-5
بازدیددکترمیرزایی-5
بازدیددکترمیرزایی-5
بازدیددکترمیرزایی-4
بازدیددکترمیرزایی-4
بازدیددکترمیرزایی-4
بازدیددکترمیرزایی-3
بازدیددکترمیرزایی-3
بازدیددکترمیرزایی-3
بازدیددکترمیرزایی-2
بازدیددکترمیرزایی-2
بازدیددکترمیرزایی-2
بازدیددکترمیرزایی-6
بازدیددکترمیرزایی-6
بازدیددکترمیرزایی-6
بازدیددکترمیرزایی-12
بازدیددکترمیرزایی-12
بازدیددکترمیرزایی-12
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.