واحد LLDPE
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
واحد LLDPE -1
واحد LLDPE -1
واحد LLDPE -1
واحد LLDPE-2
واحد LLDPE-2
واحد LLDPE-2
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.