برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی امیرکبیر

برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی امیرکبیر مانور واکنش در شرایط اضطراری و مدیریت بحران به منظور شناسایی نقاط ضعف ، قوت و بالا بردن سطح آمادگی و تصمیم‌گیری مدیران و کارکنان در محل شرکت پتروشیمی امیرکبیر با موفقیت برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی امیرکبیر-6

برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی امیرکبیر-6

پنج شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹
برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی امیرکبیر-5

برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی امیرکبیر-5

پنج شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹
برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی امیرکبیر-4

برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی امیرکبیر-4

پنج شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹
برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی امیرکبیر-2

برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی امیرکبیر-2

پنج شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹
برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی امیرکبیر-1

برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی امیرکبیر-1

پنج شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.