روز صنعت پتروشیمی

روز صنعت پتروشیمی تاریخ: ۸ دی ۱۳۹۹ ۸ دی ؛ روز صنعت پتروشیمی بر مردان و زنان فعال و خدوم این عرصه مبارک باد .
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.