به میزبانی بانک تجارت انجام شد / تقدیر از کارمندان نمونه پتروشیمی امیرکبیر

به میزبانی بانک تجارت انجام شد / تقدیر از کارمندان نمونه پتروشیمی امیرکبیر تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۹ آیین تقدیر از کارمندان نمونه شرکت های صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر به میزبانی بانک تجارت برگزار شد و از کارمندان نمونه پتروشیمی امیرکبیر ، آقایان علیرضانوبختی ، عبدالمهدی افضلی ، حسین خدایی و علیرضا اسکندری با حضور دکتر پهلوانی ؛ مدیرعامل این شرکت تجلیل شد. عکاس: روابط عمومی

تقدیر از کارمندان نمونه پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹

تقدیر از کارمندان نمونه پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹

تقدیر از کارمندان نمونه پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹

تقدیر از کارمندان نمونه پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹

تقدیر از کارمندان نمونه پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹

تقدیر از کارمندان نمونه پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹

تقدیر از کارمندان نمونه پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹

تقدیر از کارمندان نمونه پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹

تقدیر از کارمندان نمونه پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹

تقدیر از کارمندان نمونه پتروشیمی امیرکبیر

جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.