بازدید مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه رفاه از مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

بازدید مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه رفاه از مجتمع پتروشیمی امیرکبیر تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۹ زه تابیان: هدف اصلی ما به عنوان سهامدار حمایت از توسعه و طرح های توسعه ای امیرکبیر است دکتر پهلوانی: بجز امر تولید و سودآوری مهم ترین دستاورد امیرکبیر اجماع و وفاق سازمانی حول محور ماموریت و چشم انداز شرکت است/تلاش برای ثبت رکورد تولید ۷۰۰ هزار تن محصول پلیمری در سال آینده . عکاس: روابط عمومی

بازدید مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه رفاه از مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه رفاه از مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه رفاه از مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه رفاه از مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه رفاه از مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه رفاه از مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه رفاه از مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.