شرکت پتروشیمی امیرکبیر / نمایش جزییات خبر
اهداء اقلام و اابسه ی ورزشی به تیم های جوان ونوجوان شهرک طالقانی بندر ماهشهر

اهداء اقلام ورزشی به تیم های محلات کم برخوردارازسوی شرکت پتروشیمی امیرکبیر

البسه کامل ورزشی ،توپ ،توربه ۵تیم محلات نوجوانان شهرک طالقانی بندرماهشهر
اهداء اقلام ورزشی به تیم های محلات کم برخوردارازسوی شرکت پتروشیمی امیرکبیر
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیر کبیرمسئول امورورزش این شرکت ازاهداء البسه ی وررشی،توپ تورودیگر اقلام ورزشی به مناطق کم برخوردار شهرستان بندرماهشهرخبرداد.
ازسوی پتروشیمی امیرکبیردرراستای مسئولیت های اجتماعی
وتوسعه ی ورزش همگانی صورت گرفت:

اهداء لوازم ووسایل ورزشی به تیم های نوجوان وجوان فوتبال شهرک طالقانی بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیر کبیر مسئول امور ورزش این شرکت بااشاره به توسعه ی همگانی ورزش وبهبودسلامت وتندرستی درمناطق کم برخوردارگفت:حمایت از تیم های ورزشی خصوصا درمناطق کم برخوردار ثمرات خوبی را بدنبال خواهد داشت ودرهمین راستا پیرو دستور مدیرعامل و موافقت هیئت مدیره ی شرکت با بازدید میدانی، البسه ی ورزشی ،توپ ،تور وبرخی اقلام ورزشی دراختیار تیم های ورزشی شهرک طالقانی بندر ماهشهر قرارگرفت.
نصرالله خواجه گیری بااشاره به برنامه های مختلف درجهت تامین اقلام وحمایت های ورزشی درمناطق محروم تصریح کرد:این اقلام دراولین مرحله به ۵ تیم محلات این منطقه اهداء شد وبا برنامه ریزی صورت گرفته این اقدام درچند منطقه ی کم برخوردار شهرستان انجام خواهدشد.
او درادامه اظهار داشت:تلاش خواهیم کردباتوجه به هماهنگی های صورت گرفته شرایط را برای ارتقاء سطح تعهدات ومسئولیت های اجتماعی درامور ورزش وکمک به تیم های ورزشی فراهم نماییم ودرجهت تقویت تیم های محلات حمایت هایی را دردستور کار خود قرار دهیم.
قابل ذکراست این حمایت هادر دیگر مناطق ادامه خواهد داشت.
۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۹
تعداد بازدید : ۲,۵۰۸
کد خبر : ۲۶۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید