ISO 18001

ایزو OHSAS 18001 استانداردی است که در سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بکار می رود و سازمان را قادر می سازد تا خطراتش را کنترل کرده  و عملکرد آن را در این قسمت تقویت کند. این استاندارد راهکار سیستماتیکی برای تشخیص خطرات فراهم آورده سپس ریسک این مخاطرات را کاهش دهد یا کلا از بین ببرد.
چه کسی می تواند از OHSAS 18001 استفاده کند؟
هر نوع سازمانی می تواند از آن بهره برد. اگر می خواهید با شرکت هایی کار کنید که نیاز های قراردادی دارند نیاز به گرفتن گواهی این استاندارد دارید.
 
مزایا
کاهش خطرات، این استاندارد در محیط کاری سالم دخالت دارد و به کاهش تصادفات ، بیماری کارکنان و زمان از دست رفته کمک کند.
ارتقاء روحیه کارکنان، این استاندارد می تواند روحیه کارکنان را ارتقا داده و پتانسیل کاهش درخواست های موقه و اضافه پرداخت بیمه ای کمتر را دارد.
اعتماد – سازمان شما با دارا بودن سیستم مدیریتی OHS که بطور جداگانه ارزیابی می شود از افزایش اعتماد بهره خواهد برد.
ارائه دهنده حق انتخاب متنوع- این استاندارد به شما اجازه می دهد تا شرکت هایی کار کنید که گواهی OHSAS  نیاز قراردادی آنها است.
18001:2007 OHSAS برای سازمانها باید به صورت مستمر پیاده سازی شود و همه سازمانها باید به این توافق پایبند باشند.زیرا این  استاندارد یک چارچوب کلی از مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی  را برای سازمان به همراه دارد و چیزی نیست که بتوان آن را به صورت مقطعی اجرایی کرد بلکه ارزشهای این گواهینامه را باید در زمان مناسب و در شرایط مسائد به صورت برنامه ریزی شده به مرحله اجرا در آورد. 

ISO 18001