مناقصه عمومی 99/م/01

مناقصه

99/م/01

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی خطوط لوله ، تجهیزات ، فونداسیونها و ساختمان های مجتمع خود را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی خطوط لوله ، تجهیزات ، فونداسیونها و ساختمان های مجتمع خود را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی متمایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه ، آگهی تاسیس و تغییرات ،آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده ، لیست نیروی انسانی کلیدی( اعضاء هیات مدیره و کارشناسان کلیدی ) با ذکر مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت و مجوز فعالیت مرتبط ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و ایمنی صادره از اداره کار ، تعاون و رقاه اجتماعی و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر  ساختمان اداری – طبقه دوم اقدام نمایند. ارسال رزومه در قالب لوح فشرده بلامانع است.
بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچ گونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/750 ریال می باشد که پس از تائید رزومه شرکتها و در هنگام اخذ قیمت می بایست ارایه گردد.
آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز چهارشنبه مورخ 31/2/99 می باشد . بدیهی است کارفرما مخیر است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر ندهد.
شرح کلی پروژه : رنگ زدایی و آماده سازی سطح به روش بلاستینگ به صورت پاشش ماده ساینده با استفاده از هوای خشک و فشرده می باشد . استفاده از ماسه سیلیسی به دلیل مسایل زیست محیطی مجاز نمی باشد . مواد پاشش مجاز مس باره است. زنگ زدایی سطوح به روش PowerBrush با استفاده از هوای فشرده و یا برق با درجه تمیزی St-3 مطابق با استادارد سوئدی می باشد .( بانظر بازرس) در زمان رنگ آمیزی سطوح باید عاری از رطوبت بوده و در صد رطوبت هوا زیر 80 درصد باشد. رنگ آمیزی سطوح داخلی مبدل ها (سطح کپ و تیوب شیت ) باید با استفاده از یک لایه پرایمر zinc rich و دولایه رنگ Coal tar epoxy انجام شود . رنگ آمیزی در ارتفاعات مختلف انجام می شود . حجم کار مورد نظر جهت مدت یکسال حدود 85 هزار مترمربع رنگ آمیزی خطوط و تجهیزات و 5 هزار متر مربع رنگ آمیزی ساختمانی و فونداسیون ها  می باشد که به تدریج طی یکسال به پیمانکار ارجاع می گردد .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 74142-061521 تماس حاصل نمایند.