آگهی مناقصه عمومی شماره02/م/99

مزایده

02/م/99

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات نصب سیستم جدید Blending سیلوهای گرانول واحد HD مجتمع خود را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات نصب سیستم جدید Blending سیلوهای گرانول واحد HD  مجتمع خود را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی که تمایل به شرکت در مناقصه فوق دارند ، دعوت می شود حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات ، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده ، لیست نیروی انسانی به همراه مدارک و سوابق( اعضاء هیات مدیره و کارشناسان کلیدی )، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ،گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت ، مجوز فعالیت مرتبط و سایر مدارکی توانایی فنی و مالی پیمانکار را ارائه می نماید به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در خوزستان – بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم و یا به دفتر مرکزی این شرکت به نشانی تهران –سعادت آباد – بلواردریا – صرافهای جنوبی– خیابان 23 (نفیسی شرقی) – پلاک 21 – طبقه دوم ارسال نمایند.
تذکر: ارسال رزومه ها صرفا باید در قالب لوح فشرده ( CD ) و منضم به نامه رسمی آن شرکت مبنی بر اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه باشد.
بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد . ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/500/1 ریال می باشد که پس از تائید رزومه شرکتها و در هنگام اخذ قیمت می بایست ارایه گردد.
آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز چهارشنبه مورخ 22/5/99 می باشد . بدیهی است کارفرما مخیر است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر ندهد.
شرح مختصر مناقصه : سیستم هموژناسیون و همگن سازی محصول در سیلوهای واحد HD بر اساس طراحی قدیمی که در آن لاینهای اختلاط با فاصله از دیواره سیلو و با ساپورت هایی به بدنه سیلو متصل شده اند راهبری می گردد که این نوع طراحی باعث شکستگی لاینهای اختلاط گردید . لذا سیستم هموژناسیون سیلوهای این واحد با آخرین تکنولوژی روز طراحی و ساخته شد و کلیه لوازمات آن حمل و وارد سایت گردیده است که طی این مناقصه می بایست برای هر چهار سیلوی محصول واحد HD اجرا و نصب گردد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 74142-061521 یا 84247000-021 داخلی 238 تماس حاصل نمایند.