آگهی مزایده عمومی شماره 99/06

مزایده

99/06

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام ضایعاتی مجتمع خود را به شرح جدول ذیل که طی مدت یکسال تولید خواهند گردید از طریق برگزاری مزایده عمومی و عقد قرارداد یکساله به فروش برساند.

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام ضایعاتی مجتمع خود را به شرح جدول ذیل که طی مدت یکسال تولید خواهند گردید از طریق برگزاری مزایده عمومی و عقد قرارداد یکساله به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 – ساختمان اداری – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و پیمانها، یا دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - سعادت آباد - بلوار دریا - خیابان صرافهای جنوبی- خیابان نفیسی (بیست و سوم) شرقی - پلاک21 – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.
* نوع سپرده و تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیر کبیر، به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 06152174133 و 06152174005 یا02184247000 داخلی 238 تماس حاصل نمایند.
*آخرین مهلت تحویل پیشنهادات روز شنبه مورخ 03/08/99 می باشد. بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهاد های دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود.
شرح مختصر اقلام موضوع مزایده :

ردیف

شرح اقلام

مقدار تقریبی

1

ضایعات فلزی

300.000 کیلوگرم

2

‌ضایعات پلاستیکی

350.000 کیلوگرم

3

ضایعات چوبی

250.000 کیلوگرم

4

ضایعات کارتن

15.000

5

بشکه فلزی 220 لیتری

550 عدد

6

بشکه پلاستیکی 220 لیتری

500 عدد

7

بشکه 1000 لیتری پلاستیکی با حصار فلزی

100 عدد

8

بشکه 45 لیتری فلزی

200  عدد

9

بشکه 30 لیتری پلاستیکی

1000 عدد

10

بشکه 20 لیتری فلزی

2500 عدد1) ضایعات فلزی: شامل بشکه های فلزی فرسوده و غیرقابل استفاده، قطعات فلزی از رده خارج، ضایعات آلومینیومی، قطعات آهنی ضایعاتی، انواع صندلی های مستعمل و شکسته (با متعلقات مربوطه) کابل های اسقاطی کمتر از دو متر، شیرآلات اسقاطی، وسایل برقی اسقاطی، وسایل خنک کننده اسقاطی، ساندویچ پانل های اسقاطی و هرگونه ضایعاتی از این قبیل به تشخیص کارفرما.
2) ضایعات پلاستیکی: شامل پلاستیک های ضایعاتی واحدهای بسته بندی، پالت های شکسته و غیر قابل استفاده واحدهای بسته بندی، کیسه و شرینک های ضایعاتی، بشکه های پلاستیکی فرسوده و غیر قابل استفاده، دوک های مربوط به رول         کیسه ها، تسمه های پلاستیکی، جامبوبگ های فرسوده و معیوب، لوله های پلی اتیلن خشک و نرم، هوزهای آتشنشانی مستعمل و غیر قابل استفاده و هرگونه ضایعاتی از این قبیل به تشخیص کارفرما .