انجام پروژه ساخت مخازن نفتا و بنزین پیرولیز مجتمع پتروشیمی امیرکبیر(بصورت EPCC ) از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۱ /م/۹۹

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۱/م/۹۹   شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه ساخت مخازن نفتا و بنزین پیرولیز مجتمع خود (بصورت EPCC ) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متن کامل آگهی فوق در سایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر به آدرس www.akpc.ir  قابل رویت می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۷۷۵۰-۰۲۱ داخلی ۲۳۳و ۲۹۸ تماس حاصل نمایند

0 ریال

۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۰۱

۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۰۱

۲۹ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۰۱

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی امیر کبیر

02187750

02187750

آگهی مناقصه عمومی
شماره ۱۱/م/۹۹
 
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه انجام ساخت مخازن نفتا و بنزین پیرولیز مجتمع خود (بصورتEPCC  ) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط حضور در مناقصه به شرح ذیل می باشد :
 ۱-متقاضیان شرکت در مناقصه می بایست دارای رتبه یک یا دو EPC  وزارت نفت در رشته نفت ، گاز و پتروشیمی و یا مورد تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( عضو ACL شرکت ملی صنایع پتروشیمی گروه ۱ یا ۲ ،EP/EPC PROCESS PLANT) باشند .
 ۲- سایر پیمانکاران با سابقه اجرای پروژه های مشابه به شرط مشارکت رسمی با یکی از شرکت های مهندس مشاور دارای رتبه یک یا دو رشته نفت ،گاز و پتروشیمی مورد تأئید وزارت نفت یا شرکت ملی صنایع پتروشیمی و یا مورد تأئید سازمان برنامه و بودجه (در هنگام ارسال رزومه قرارداد مشارکت می بایست ارائه گردد)              می توانند نسبت به ارسال مدارک و رزومه کاری اقدام نمایند .
لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت و تمکن مالی جهت پشتیبانی از تمام مراحل پروژه که مایل به شرکت در مناقصه فوق می باشند دعوت می شود حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه ، آگهی تاسیس و تغییرات ،آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده ۵ سال اخیر( حداقل دو پروژه در مقیاس ، حجم و ماهیت مشابه با ذکر نام ، محل، تاریخ و اعتبارات و اسامی نفرات کلیدی اجرای پروژه) ، لیست نیروی انسانی کلیدی فعلی ( اعضاء هئیت مدیره و کارشناسان کلیدی ) به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت ، رضایتنامه ازکارفرمایان قبلی ، گواهینامه معتبر تایید صلاحیت ایمنی و صلاحیت خدمات پیمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مستندات مربوط به بندهای ۱ و ۲ این آگهی و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در آدرس های ذیل اقدام نمایند :
۱-    تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی- پلاک ۲۱- طبقه دوم .
۲- ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت ۴ - پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم.
بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.
آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۴ می باشد . بدیهی است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرح کلی پروژه:
انجام مطالعات ژئوتکنیک ، مهندسی پایه ، مطالعات HAZOP,HAZID و QRA ، مهندسی تفصیلی ، تامین کالا، ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی ۴ عدد مخزن Atmospheric and Ambient از جنس کربن استیل و هر کدام به حجم ۷۲۰۰ متر مکعب به همراه اجرای پایپینگ مورد نیاز جهت بارگیری و تخلیه توسط کامیون در محوطه ای به مساحت تقریبی۲۳۱۹۲ متر مربع واقع در سایت پنج منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۷۷۵۰-۰۲۱ داخلی ۲۳۳ و ۲۹۸ تماس حاصل نمایند