آگهی مناقصه عمومی شماره 12/م/99   شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه آزمون های غیر مخرب پیشرفته (Advanced NDT)  برخی تجهیزات مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متن کامل آگهی فوق در سایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر به آدرس www.akpc.ir  قابل رویت می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 233 و 298 تماس حاصل نمایند.

مناقصه

99 آگهی مناقصه عمومی شماره 12/م/

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

آگهی مناقصه عمومی شماره 12/م/99   شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه آزمون های غیر مخرب پیشرفته (Advanced NDT)  برخی تجهیزات مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متن کامل آگهی فوق در سایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر به آدرس www.akpc.ir  قابل رویت می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 233 و 298 تماس حاصل نمایند.

0 ریال

۱ دی ۱۳۹۹ ۰۵:۰۰

۱ بهمن ۱۳۹۹ ۰۵:۰۰

ریال

داخلی

عادی

۱ بهمن ۱۳۹۹ ۰۵:۰۰ آگهی مناقصه عمومی

شماره 12/م/99

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه انجام آزمایشات غیر مخرب پیشرفته (Advanced NDT)  مجتمع خود را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی با سوابق کاری مرتبط و دارای تجهیزات انجام آزمایشات غیرمخرب پیشرفته به همراه اپراتور و کارشناس دارای گواهینامه معتبر که مایل به شرکت در مناقصه فوق                   می باشند دعوت می شود حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه ، آگهی تاسیس و تغییرات ،آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده ، لیست نیروی انسانی کلیدی( اعضاء هئیت مدیره و کارشناسان کلیدی ) به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت ، گواهینامه معتبر تایید صلاحیت ایمنی و گواهینامه صلاحیت خدمات پیمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجوز فعالیت مرتبط و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در آدرس های ذیل اقدام نمایند:

1-تهران –سعادت آباد – بلوار دریا - خیابان 23 نفیسی شرقی- پلاک 21- طبقه دوم .

 2-  ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4  - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم.

بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.

آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز چهارشنبه مورخ 08/11/99 می باشد . بدیهی است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرح کلی پروژه:

هدف از این پروژه ، بکارگیری روش های NDT پیشرفته به منظور شناسایی، کنترل یا حذف عیوبی است که می توانند منجر به بروز Failure متریال تجهیزات شوند تا از توقفات واحد و پیامدهای خطرناک احتمالی جلوگیری گردد. این پروژه بیشتر شامل بررسی وضعیت خوردگی تیوب های مبدل های حرارتی ، TLE های کوره ها و بدنه تجهیزات از قبیل درام ها ، مخازن، تاورها و مبدل ها می باشد.

تهیه کلیه تجهیزات و ابزارآلات لازم جهت انجام آزمونهای غیر مخرب پیشرفته به منظور بررسی و تست خطوط لوله، تیوب ها ، تجهیزات ، قطعات و سرجوش ها با جنس ها ، ابعاد و ضخامت های مختلف بر اساس استاندارهای معتبر و مورد تایید دستگاه نظارت ، به عهده و هزینه پیمانکار می باشد .

کلیه تجهیزات مورد استفاده جهت تست ، می بایست از جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه ها با برند معتبر و مورد تایید دستگاه نظارت بوده و دارای برچسب کالیبراسیون با تاریخ کالیبره مکفی باشند . پیمانکار منتخب موظف به ارائه گواهینامه سلامت و کالیبراسیون دستگاه و مشخصات کامل آن به دستگاه نظارت می باشد .

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 233 و 298 تماس حاصل نمایند