تامین تعداد 38 عدد قطعات برند PARTS FOR "BAKER HUGHES”

مناقصه

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین تعداد 38 عدد قطعات برند PARTS FOR "BAKER HUGHES” از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین تعداد 38 عدد قطعات برند PARTS FOR "BAKER HUGHES” از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق تامین برند فوق و یا مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ انتشار این آگهی، نسبت به تحویل مدارک ذیل به آدرس :تهران – خیابان سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- کد پستی :1998833772 طبقه چهارم- واحد تدارکات اقدام نمایند. 1- درخواست شرکت در مناقصه با درج شماره تماس و آدرس ایمیل جهت مکاتبات 2- اساسنامه 3- آگهی آخرین تغییرات 4- گزارش حسابرسی و صورت های مالی 5- لیست قراردادهای تامین کالاهای مشابه به همراه مشخصات طرف قرارداد (نام خریدار + شماره تماس ) متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 84247000-021 داخلی( 405 ) تماس حاصل نمایند.

تامین تعداد 38 عدد قطعات برند PARTS FOR "BAKER HUGHES”

مناقصه

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین تعداد 38 عدد قطعات برند PARTS FOR "BAKER HUGHES” از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید

آگهی مناقصه عمومی به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین تعداد 38 عدد قطعات برند PARTS FOR "BAKER HUGHES” از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق تامین برند فوق و یا مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ انتشار این آگهی، نسبت به تحویل مدارک ذیل به آدرس :تهران – خیابان سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- کد پستی :1998833772 طبقه چهارم- واحد تدارکات اقدام نمایند. 1- درخواست شرکت در مناقصه با درج شماره تماس و آدرس ایمیل جهت مکاتبات 2- اساسنامه 3- آگهی آخرین تغییرات 4- گزارش حسابرسی و صورت های مالی 5- لیست قراردادهای تامین کالاهای مشابه به همراه مشخصات طرف قرارداد (نام خریدار + شماره تماس ) متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 84247000-021 داخلی( 405 ) تماس حاصل نمایند.