تامین قطعات یدکی برند TENTEC

مناقصه

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند TENTEC ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی فراخوان عمومی به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند TENTEC ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ انتشار این آگهی، نسبت به تحویل مدارک ذیل به آدرس 1-تهران – خیابان سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- طبقه جهارم- واحد تدارکات اقدام نمایند. 1- درخواست شرکت در مناقصه با درج شماره تماس و آدرس ایمیل جهت مکاتبات 2- اساسنامه 3- آگهی آخرین تغییرات 4- گزارش حسابرسی و صورت های مالی 5- لیست قراردادهای تامین کالاهای مشابه به همراه مشخصات طرف قرارداد (نام خریدار + شماره تماس ) متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 84247000-021 داخلی( 405 ) تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هزینه برگزاری مناقصه، برعهده شرکت برنده می باشد.

تامین قطعات یدکی برند TENTEC

مناقصه

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند TENTEC ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.

آگهی فراخوان عمومی به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند TENTEC ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ انتشار این آگهی، نسبت به تحویل مدارک ذیل به آدرس 1-تهران – خیابان سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- طبقه جهارم- واحد تدارکات اقدام نمایند. 1- درخواست شرکت در مناقصه با درج شماره تماس و آدرس ایمیل جهت مکاتبات 2- اساسنامه 3- آگهی آخرین تغییرات 4- گزارش حسابرسی و صورت های مالی 5- لیست قراردادهای تامین کالاهای مشابه به همراه مشخصات طرف قرارداد (نام خریدار + شماره تماس ) متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 84247000-021 داخلی( 405 ) تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هزینه برگزاری مناقصه، برعهده شرکت برنده می باشد.