فروش حدود 7،000 کیلوگرم ماده شیمیایی رزین آنیون و کاتیون مجتمع

مزایده

شماره AK-T-P-02-15

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

۱۵ آبان ۱۴۰۲ ۱۰:۲۲

فروش حدود 7،000 کیلوگرم ماده شیمیایی رزین آنیون و کاتیون مجتمع

مزایده

شماره AK-T-P-02-15

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

منقضی شده

۱۵ آبان ۱۴۰۲ ۱۰:۲۲

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.