اعمال پوشش پترولاتیوم بر روی ولوها و لوله های واقع در VALVE PIT های مجتمع

مناقصه

شماره 15/م/99

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

آگهی مناقصه عمومی - شماره 15/م/99

0 ریال

۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰

روزنامه ایران

۲۱ بهمن ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۲۱:۵۱

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اعمال پوشش پترولاتیوم بر روی ولوها و لوله های واقع در VALVE PIT  های مجتمع خود را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا بدین وسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی که تمایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه ، آگهی تاسیس و تغییرات،آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده ، لیست نیروی انسانی کلیدی ( اعضاء هیات مدیره و کارشناسان کلیدی ) ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت ، گواهینامه معتبر تایید صلاحیت ایمنی و صلاحیت خدمات پیمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مجوز فعالیت مرتبط و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند :

 

1- ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر – ساختمان اداری – طبقه دوم
2- تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی – خیابان نفیسی شرقی(23) – پلاک 21 – طبقه دوم

 

بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچ گونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 70/000/000 ریال می باشد که پس از تائید رزومه شرکتها و در هنگام اخذ قیمت می بایست ارایه گردد.

 

آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز چهارشنبه مورخ 29/11/99 می باشد . بدیهی است کارفرما مخیر است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر ندهد.
شرح کلی پروژه به شرح ذیل است: 

 

اعمال پوشش بر روی سطوح خارجی تعداد 20 عدد ولو واقع شده در ولو پیت به همراه فلنج و لوله متصل به آنها با سایز و مشخصات مختلف. متریال لازم جهت پوشش این تجهیزات باید پترولاتیوم ساخت شرکت denson انگلستان یا دیگر برندهای مورد تائید کارفرما باشد. مدت زمان انجام کار 6 ماه می باشد که باید کیفیت متریال و اجرای کار به مدت 18 ماه گارانتی گردد.

 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 74142-061521 تماس حاصل نمایند.