احداث قسمتی از فرهنگسرا و باغ موزه محیط زیست شهرستان بندرماهشهر

مناقصه

شماره 10/م/1400

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

آگهی مناقصه عمومی - شماره 10/م/1400

0 ریال

۱۳ تیر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

 
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد احداث قسمتی از فرهنگسرا و باغ موزه محیط زیست شهرستان ماهشهر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

لذا بدین وسیله از شرکت های پیمانکار مجرب و دارای سابقه اجرائی و عملیاتی که تمایل به شرکت در مناقصه فوق دارند، دعوت  می شود حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات ،آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده، لیست نیروی انسانی کلیدی( اعضاء هیات مدیره و کارشناسان کلیدی ) ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت و مجوز فعالیت مرتبط و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در خوزستان – بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم و یا به دفتر مرکزی این شرکت به نشانی تهران –سعادت آباد – بلواردریا – صرافهای جنوبی– خیابان 23 (نفیسی شرقی) – پلاک 21 – طبقه دوم ارسال نمایند.
بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچ گونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 2/000/000/000 ریال می باشد که پس از تائید صلاحیت شرکتها و در هنگام اخذ قیمت می بایست ارایه گردد.
آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز سه شنبه مورخ 1400/04/21 می باشد . بدیهی است کارفرما مخیر است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر ندهد.
 
شرح کلی پروژه به شرح ذیل است: 
اقدامات مرتبط با تکمیل دیوارهای تیپ2 (ضلع شمال و غرب) بصورت کامل و بخشی از دیوارهای تیپ1 (ضلع جنوب و شرق) ، خاکبرداری، زیر سازی و اجرای آسفالت از محوطه پارکینگ و انجام کلیه عملیات مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی از محوطه یک هکتاری موجود.
 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02184247000 داخلی 274 و233  تماس حاصل نمایند. 
 

 

عنوان اندازه (KB)
احداث قسمتی از فرهنگسرا و باغ موزه محیط زیست شهرستان ماهشهر را از طریق مناقصه عمومی 111.19 7efb05c7-c6bc-4ad2-9f80-718dc671d0c7.pdf